Autorzy: Praca zbiorowa

Środki ochrony indywidualnej - przewodnik dla przedsiębiorców

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-912868-2-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy przewodnik ma na celu zaznajomienie polskich przedsiębiorców z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i wprowadzania na rynek środków ochrony indywidualnej, opartymi na dyrektywie Nowego Podejścia 89/686/EWG i oznaczeniu CE.

W związku z planowanym wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej regulacje te będą niedługo obowiązywać również w Polsce.

Dokładna znajomość dyrektywy oraz dobre zrozumienie koncepcji i pojęć, na których opiera się zawarta w niej regulacja jest istotne zarówno dla tych producentów, którzy już eksportują swoje wyroby na rynek europejski, jak i dla tych, którzy zamierzają przygotować się do wprowadzenia tej dyrektywy w Polsce.
W przewodniku położono nacisk na omówienie regulacji europejskiej jako tej, która docelowo obowiązywać będzie również w Polsce. Nie pominięto przy tym obecnie obowiązującego w kraju systemu przejściowego, opartego na obowiązkowych normach i certyfikacji na znak "B". Przedstawione zostały także podstawowe różnice pomiędzy systemem polskim a europejskim oraz dotychczasowy przebieg procesu dostosowawczego.

Przewodnik powstał w oparciu o stan prawny na dzień 1 września 2001 roku.

Spis treści

Wprowadzenie
CZĘŚĆ I
REGULACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
W UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie części pierwszej
Nowe Podejście
Dyrektywa 89/686/EWG o środkach ochrony indywidualnej
Kto musi spełnić wymagania zawarte w dyrektywie
Wyroby podlegające dyrektywie
Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Normy zharmonizowane
Trzy kategorie środków ochrony indywidualnej i odpowiadające im procedury
oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami
Sposoby zapewnienia przestrzegania postanowień dyrektywy
CZĘŚĆ II
REGULACJE DOTYCZYCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W POLSCE
Streszczenie części drugiej
Obowiązujący obecnie w Polsce system zapewnienia bezpieczeństwa
i dopuszczania na rynek środków ochrony indywidualnej
Różnice pomiędzy obecnym systemem polskim, a obowiązującym w Unii Europejskiej
Proces dostosowywania regulacji polskich do obowiązujących w Unii Europejskiej
Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE
Ujednolicony tekst dyrektywy 89/686/EWG
Przypisy
Lista wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia
Pożyteczne publikacje
Pożyteczne adresy
Pożyteczne strony internetowe

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 7/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 7/2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok