Pomiń nawigację

Autorzy: Józef Chmiel, Krzysztof Berger, Leszek Zienkowski, Zofia Pawłowska, Bogna Urbańska

Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: Stan sektora MSP. Tendencje rozwojowe

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2003

Język: PL

ISBN: 83-88802-66-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Obecna publikacja przedstawiająca sytuację małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w roku 2000 na tle lat wczesniejszych jest już szóstym opracowaniem Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN na temat wspomnianego sektora gospodarki. Poprzednie prace z tego cyklu pt.: Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Stan i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-1996, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 1997 roku oraz Stan sektora MSP w 1998 roku, trendy rozwojowe w latach 1994-1998 oraz Stan sektora MSP w 1999 rku, tendecje rozwojowe w latach 1994-1999, finansowane również ze środków Programu PHARE Unii Europejskiej, ukazały się odpowiednio w latach 1997, 1998, 2000 (dwie publikacje) i 2001. Zakres obecnej publikacji jest podobny do tych z lat 2000 i 2001.

 
W porównaniu z opracowaniem z 2001 r., w niniejszym opracowaniu pominięty został paragraf, w którym dokonane było porównanie wielkości udziałów małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych sekcjach gospodarki pod względem wytworzonej wartości dodanej brutto, liczby pracujących i wartości przychodów.
Udziały te różnią się od siebie dość znacznie. Jednak przyczyny istniejących różnic są w następujących po sobie latach bardzo podobne, dlatego nie ma potrzeby, aby powtarzać te same wyjaśnienia w kolejnych publikacjach. W obecnej publikacji rozpatrzone będzie natomiast dodatkowo inne zagadnienie. Ze względu na istotne zmniejszenie się liczby najmniejszych firm przemysłowych i liczby pracujących tam osób między rokiem 1999 i 2000, sytuacja w tej sekcji poddana będzie bardziej szczegółowej analizie w Aneksie do rozdziału drugiego.

Przeważająca większość danych statystycznych przytaczanych i komentowanych w tej publikacji przygotowana została przez GUS podobnie jak w roku poprzednim, to jest bez uwzględnienia szarej strefy gospodarczej. Jedynie opracowując dane na temat PKB i wartości dodanej wytwarzanej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, którre są omawiane w rozdziale trzecim, GUS wziął pod uwagę istnienie szarej strefy. Na temat rozmiarów szarej strefy będzie mowa również w rozdziale drugim, przy okazji prezentacji danych na temat przeciętnej liczby pracujących w przedsiębiorstwach różnej wielkości w latach 1995-2000, oszacowanej przez autorów niniejszego opracowania na podstawie informacji opublikowanej przez GUS w kolejnych Rocznikach statystycznych.

Niniejsza publikacja opracowana została pod kierunkiem naukowym doc.dr hab. Józefa Chmiela, który jest również autorem rozdziałów 1-5 oraz 7 tego opracowania. Autorem rozdziału 6, poświęconego problemom rozwoju MSP w układzie regionalnym jest mgr Krzysztof Berger. Konsultantem naukowym całości opracowania był prof. dr hab. Leszek Zienkowski, za co autorzy składają mu osobne podziękowanie. Natomiast prace związane ze sprawdzeniem poprawności danych oraz przygotowaniem Załączników 1 i 2, zawierających tablice z danymi statystycznymi, nadzorowała dr Zofia Pawłowska.

Spis treści

1. ZAREJESTROWANE I AKTYWNE MSP W 2000 ROKU
2. PRACUJĄCY W SEKTORZE MSP
3. WARTOŚĆ DODANA BRUTTO W PRZEDSI BIORSTWACH RÓŻNEJ WIELKOŚCI
4. SYTUACJA FINANSOWA MSP
5. INWESTYCJE I INNOWACYJNOŚĆ MSP 
6. MSP W UKŁADZIE REGIONALNYM
7. PODSUMOWANIE

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Raport

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Zobacz
Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Raport

Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Zobacz
Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001

Raport

Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników