Pomiń nawigację

Autorzy: Józef Chmiel, Leszek Zienkowski

Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: Stan sektora MSP. Tendencje rozwojowe

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2004

Język: PL

ISBN: 83-88802-94-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Obecna publikacja przedstawiająca sytuację małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w roku 2002 na tle lat wcześniejszych jest już ósmym opracowaniem Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN na temat wspomnianego sektora gospodarki. Poprzednie prace z tego cyklu, pt: Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki połskiej, Stan i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w łatach 1994-1996, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 1997 roku, Stan sektora MSP w 1998 roku, trendy rozwojowe w łatach 1994-1998 oraz Stan sektora MSP w 1999 roku, tendencje rozwojowe w łatach 1994-1999 ukazały się odpowiednio w latach: 1997, 1998, 2000 (dwie publikacje) i 2001. Szóste i siódme opracowanie z tego cyklu, pt.: Stan sektora MSP w 2000 roku, trendy rozwojowe w łatach 1994-2000 oraz Stan sektora MSP w 2001 roku, trendy rozwojowe w łatach 1994-2001 ukazały się drukiem w 2003 r. 

Zakres obecnej publikacji jest taki sam, jak poprzedniej, wydanej w 2003 r. Jedyna bardziej istotna różnica to przeniesienie informacji na temat spółek z udziałem kapitału zagranicznego z osobnego Dodatku, zamieszczonego na końcu poprzedniej publikacji, do rozdziału w tekście niniejszego opracowania. 

Przeważająca większość danych statystycznych przytaczanych i komentowanych w tej publikacji przygotowana została przez GUS, podobnie jak w latach poprzednich, bez uwzględnienia szarej strefy gospodarczej. Jedynie dane GUS na temat PKB i wartości dodanej wytwarzanej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, które są omawiane w rozdziale trzecim, uwzględniają istnienie szarej strefy. Na temat rozmiarów szarej strefy będzie mowa również w rozdziale drugim, przy okazji prezentacji danych na temat przeciętnej liczby pracujących w przedsiębiorstwach różnej wielkości w latach 1995-2002, oszacowanych przez autorów niniejszego opracowania na podstawie informacji opublikowanej przez GUS w kolejnych Rocznikach Statystycznych.

Spis treści

1. Zarejestrowane i aktywne MSP w 2002 roku
2. Pracujący w sektorze MSP
3. Wartość dodana brutto w przedsiębiorstwach różnej wielkości
4. Sytuacja finansowa MSP
5. Inwestycje MSP
6. Innowacje przedsiębiorstw przemysłowych
7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w układzie regionalnym (wojewódzkim)
8. Handel zagraniczny
9. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1999-2002

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Raport

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Zobacz
Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Raport

Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Zobacz
Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001

Raport

Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników