Pomiń nawigację

Autorzy: Elżbieta Wojnicka, Piotr Klimczak

Stan sektora MSP - 2004. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: Stan sektora MSP. Tendencje rozwojowe

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2006

Język: PL

ISBN: 83-60009-37-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Analiza trendów w zakresie rozwoju przedsiębiorstw opiera się o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wcześniejsze publikacje z tej serii pod redakcją profesora Józefa Chmiela. Tendencje rozwojowe w sektorze MSP dotyczą ewolucji struktury podmiotowej sektora, liczby pracujących w małych i średnich firmach, znaczenia sektora w Produkcie Krajowym Brutto, zmian efektywności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Ponadto scharakteryzowana jest działalność inwestycyjna i innowacyjna MSP, a także regionalna specyfika rozwoju sektora. Analiza prowadzona jest w przekroju branżowym oraz, w miarę dostępności danych, w przekroju sektorów własnościowych. Szczegółowo opisany jest stan przedsiębiorstw w 2004 roku. Trendy rozwojowe w sektorze MSP zaprezentowane są na tle ogólnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji dużych podmiotów. 

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw stanowi wyłączenie grupowe od obowiązującego w Unii Europejskiej zakazu pomocy publicznej. Rozwój małych i średnich firm uznawany jest bowiem za jedną ze ścieżek rozwoju regionalnego i jednocześnie wsparcie tej kategorii podmiotów gospodarczych nie zakłóca konkurencji na wspólnym rynku europejskim. Tym samym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać większe wsparcie (przykładowo z funduszy europejskich) niż duże podmioty. Kluczowa jest więc definicja MSP. Najnowsza definicja stosowana w Unii Europejskiej pochodzi z 2005 roku. Według niej podstawowym kryterium wyróżniania małych i średnich przedsiębiorstw jest wielkość zatrudnienia. Kryterium to jest też stosowane przy zbieraniu danych przez Główny Urząd Statystyczny. Średnie przedsiębiorstwa to podmioty o liczbie pracowników od 50 do 249. Małe firmy mają do 49 pracowników. Wyróżnia się też mikrofirmy o zatrudnieniu do 9 osób włącznie. Dla potrzeb programów wsparcia konieczne jest też spełnienie przez podmiot gospodarczy kolejnych dwóch kryteriów, tj. przychodów i niezależności. Według kryterium przychodów średnie przedsiębiorstwo, poza odpowiednią wielkością zatrudnienia, nie może też przekroczyć pułapu 50 milionów euro rocznego obrotu lub 43 milionów euro całkowitego bilansu rocznego. Mała firma natomiast zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jej roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Mikro przedsiębiorstwo natomiast zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich czy związanych z innymi, np. w grupie, pułapy te się odpowiednio sumuje. Uwzględnienie kryterium przychodów przesuwa część firm małych i średnich według zatrudnienia do kategorii większych podmiotów. W opracowaniu przedstawia się charakterystykę stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-2004 według podstawowego kryterium, tj. zatrudnienia, gdyż takie informacje statystyczne są zbierane.

Spis treści

1. Zakres podmiotowy sektora MSP w latach 1994-2004
2. Pracujący w sektorze MSP w latach 1994-2004
3. Udział MSP w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto w latach 1994-2004
4. Sytuacja finansowa MSP
5. Nakłady inwestycyjne w MSP
6. Innowacje przedsiębiorstw przemysłowych
7. Tendencje rozwojowe MSP w przekroju regionalnym

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Raport

Stan sektora MSP - 2002. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002

Zobacz
Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Raport

Stan sektora MSP - 2000. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2000

Zobacz
Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001

Raport

Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników