Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+

Raport poświęcony jednemu z największych wyzwań rozwiniętych gospodarek – starzeniu się społeczeństw. Polski ten problem dotyka w szczególny sposób.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i gospodarki. Już blisko co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli ok. 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Na każdą z nich przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli ten trend nie zmieni się, obciążenie systemu zabezpieczeń społecznych może być wyższe niż możliwości rynku pracy i populacji osób w wieku produkcyjnym.

Proces starzenia się ludności dotyczy całego świata – lecz szczególnie krajów rozwiniętych, w tym Polski – i będzie warunkował w najbliższych latach rozwój państw członkowskich Unii oraz decyzje podejmowane przez nie na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Stąd tak ważnym wyzwaniem dla rządów krajowych staje się polityka, której celem jest aktywizacja osób 50+ oraz rozwój instrumentów i narzędzi, które umożliwiają zatrzymywanie tej grupy pracowników na rynku pracy. Zapraszamy do lektury raportu „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+”, poświęconego m.in. sposobom przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku.

Spis treści

1. Wprowadzenie 

2. Zjawisko starzenia się społeczeństw

2.1.    Starzenie się społeczeństwa w Polsce i na świecie

2.2.    Wyzwania związane ze starzeniem się pracowników 

3. Narzędzia polityki i podejmowane inicjatywy wspierające aktywność pracowników 50+ na rynku pracy

3.1.    Możliwość przekwalifikowania i szkoleń dla pracowników 50+ w trakcie ich kariery zawodowej

3.2.    Pomoc dla osób starszych poszukujących pracy

3.3.    Poprawa jakości miejsc pracy dla starszych pracowników

3.4.    Współpraca międzypokoleniowa i intermentoring

4. Warunki pracy, równowaga zawodowa i zdrowie pracowników 50+ 36

5. Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Raport

Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Zobacz
Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Poradnik

Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Zobacz
Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań