Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Systemy monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje w UE

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2019

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Kreowanie polityki edukacji i rozwoju zarówno firm, jak i kraju musi się opierać o wiarygodne i aktualne informacje. Różne państwa, stosują w tym celu różne rozwiązania, których przegląd prezentujemy w raporcie. Ich celem jest przede wszystkim zmniejszanie tzw. luki kompetencyjnej, czyli niedopasowania kompetencyjnego osób dorosłych do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Stosowane rozwiązania często są rozwiązaniami powtarzanymi w cyklach albo ciągłymi. Pozwalają na bieżące informacje o identyfikowanych potrzebach, a następnie na wspieranie procesów edukacyjnych w obszarach zidentyfikowanych jako deficytowe. Niejednokrotnie uwzględniają konieczność współpracy między różnymi interesariuszami: przedstawicielami pracodawców, pracowników, instytucji edukacyjnych, administracji publicznej. Ostatecznie prowadzą do zwiększania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i wpływają pozytywnie na rozwój społeczny i gospodarczy.

Raport przygotowano na podstawie zasad tzw. przeglądu systematycznego - strategia wyszukiwania danych oparta była na wieloetapowym, pełnym i rzetelnym przeglądzie istniejącej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych prezentujących dane na temat mechanizmów finansowania i dofinansowania ze środków publicznych rozwoju kompetencji osób dorosłych.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Systemy monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kompetencje/umiejętności w wybranych krajach UE
2.1. Wielka Brytania
2.1. Łotwa
2.2. Malta
2.3. Czechy
2.4. Holandia
2.5. Hiszpania
2.6. Słowacja
2.7. Węgry
2.8. Irlandia
3. Kluczowe strategie w zakresie kształtowania kompetencji na poziomie europejskim
3.1. OECD Skills Strategy
3.2. European Employment Strategy
3.3. Zalecenia Rady Europejskiej dot. kształcenia ustawicznego i podnoszenia kompetencji/umiejętności
4. Narzędzia monitoringu umiejętności
4.1. Europejskie umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody (ESCO)
4.2. Europejska Rama Kwalifikacji (European Qualifications Framework, ERK)
4.3. Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (European credit system for vocational education and training, ECVET)
4.4. Europejskie Sieci Zapewniania Jakości w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, EQAVET)
4.5. Panorama Umiejętności (EU Skill Panorama)
5. Podsumowanie – wnioski
Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - maj 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - maj 2019

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować