Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Nowe produkty i inwestycje Współpraca i partnerzy

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2006

Język: PL

ISBN: 83-60009-36-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wraz z postępującą integracją gospodarki światowej coraz większego znaczenia nabiera zdolność konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze globalnym. Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze wymuszają na firmach z sektora MSP konieczność poszukiwania sposobów przeciwstawienia się wzmożonej konkurencji.

Jednym z takich sposobów jest poszukiwanie efektów synergii wynikających ze współpracy z innymi firmami (w tym również z dużymi krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami) oraz instytucjami otoczenia działalności gospodarczej, a w szczególności z zapleczem badawczo - naukowym. Światowe doświadczenia wskazują na ważną rolę powiązań łączących przedsiębiorstwa z innymi podmiotami w generowaniu innowacji. Związki i kontakty między firmami a swoimi kontrahentami oraz np. instytutami i uczelniami stanowią system, w ramach którego przedsiębiorstwa o ograniczonym dostępie do wiedzy zdobywają ją z zewnątrz, co z kolei umożliwia im samym generowanie nowych pomysłów.

Do innych korzyści ze współpracy zaliczyć należy łatwiejszy i tańszy dostęp do zasobów produkcyjnych, tworzenie własnych zasobów produkcyjnych i intelektualnych, podnoszenie efektywności funkcjonowania firmy, wpływanie na poprawę funkcjonowania otoczenia instytucjonalno-prawnego. W rezultacie działania kooperacyjne pomagają małym i średnim firmom w przezwyciężaniu strukturalnych ograniczeń prowadzenia działalności wynikających m.in. z braku możliwości osiągania korzyści skali i ograniczonego zakresu funkcjonowania.

Celem opracowania jest prezentacja obecnego stanu w zakresie funkcjonowania i jakości związków kooperacyjnych między firmami (ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora małych i średnich - MSP) oraz między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w Polsce oraz przedstawienie propozycji działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Spis treści

Rozdział 1. Rodzaje i formy współpracy między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu oraz ich znaczenie w kontekście podnoszenia innowacyjności
Rozdział 2. Krajowe doświadczenia w zakresie współpracy i tworzenia związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP a instytucjami otoczenia biznesu
Rozdział 3. Zagraniczne doświadczenia w zakresie tworzenia związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu
Rozdział 4. Podsumowanie i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok