Pomiń nawigację

Vademecum z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Seria: Inwestycja w Kadry

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy do Państwa rąk publikację, która stanowi bogate kompendium wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i dysponowania kapitałem ludzkim w celu pod- noszenia konkurencyjności firmy. Podręcznik ten powstał w ramach projektu „Inwesty cja w kadry 3” i przeznaczony jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Zaletą tej publikacji jest ukazanie problematyki zarządzania ludźmi z dwóch perspek- tyw – zarówno od strony pracodawcy i służb personalnych, jak również samych pracowni- ków. Zadania zawarte w podręczniku pomagają w nabyciu umiejętności niezbędnych do efektywnej realizacji funkcji personalnej w firmie. Silną stroną tej publikacji jest jej ści sły związek z praktyką zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, który oparty jest na real nych sytuacjach i problemach występujących w MSP funkcjonujących na polskim rynku.

Książka stanowić może równocześnie wsparcie dydaktyczne dla trenerów i może być wykorzystywana w przedsięwzięciach szkoleniowych w ramach projektu, lecz zadania zawarte w publikacji mogą być również wykonywane samodzielnie, a materiał zawarty w podręczniku może stanowić solidne źródło merytorycznej wiedzy dla managerów w codziennej pracy.

Pragniemy podkreślić, że zestaw tematów zawarty w podręczniku obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia pozwalające na skuteczne i efektywne zarządzanie obszarem personalnym w firmie. Wiedza z tego zakresu i wdrożenie odpowiednich rozwiązań jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym wysoko-konkurencyjnym rynku, ponie waż tylko zadowoleni, odpowiednio przeszkoleni i zmotywowani pracownicy gwarantują satysfakcję klientów oraz powodzenie firmy.

Spis treści

Budowanie zespołu – rozwijanie potencjału grupy
Marketing personalny i PR wewnętrzny
System Ocen Pracowniczych
Wartościowanie stanowisk pracy 
Kompetencyjny system wynagradzania pracowników
System zwolnień monitorowanych
Budowanie efektywnego systemu szkoleń pracowników
Zarządzanie w oparciu o kompetencje
Doskonalenie systemu wynagrodzeń
Elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy
Prawne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Efektywna komunikacja w firmie
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
Bibliografia

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Zarządzanie zespołem

Poradnik

Zarządzanie zespołem

Zobacz
Zarządzanie innowacyjne

Poradnik

Zarządzanie innowacyjne

Zobacz
Podręcznik dobrych praktyk  w zakresie wdrażania  systemów Zarządzania  Zasobami Ludzkimi

Dobre praktyki

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie wdrażania systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników