Pomiń nawigację

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2009

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Działanie 3.3 – „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” stanowi jeden z trzech komponentów współtworzących priorytet III Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Działanie 3.3 zostało zaprojektowane jako element dopełniający interwencję publiczną ukierunkowaną między innymi na stworzenie sieci inwestorów zalążkowych (działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej) oraz wzrost podaży kapitału na rynku inwestycji venture capital (działanie 3.2 – Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka).

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki ewaluacji tematycznej mającej na celu ocenę użyteczności i funkcjonalności wsparcia publicznego. Pod względem podmiotowym ewaluacja objęła dwa odrębne poddziałania wraz z właściwymi sobie grupami beneficjentów: poddziałanie 3.3.1 skierowane do instytucji otoczenia biznesu (wsparcie na projekty związane z rozwojem i promocją rynku aniołów biznesu oraz gotowości inwestycyjnej; intensywność wsparcia do 100% wydatków kwalifikowanych) oraz poddziałanie 3.3.2 adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw (wsparcie na zakup usług doradczych, mających na celu pozyskanie finansowania udziałowego; intensywność wsparcia do 50% wydatków kwalifikowanych). Do zbierania informacji wykorzystano technikę wywiadów indywidualnych (face-to-face oraz telefonicznych). Dodatkowo przeprowadzona została obszerna kwerenda wtórnych źródeł informacji (desk research).

Spis treści

I. Metodologia

II. Ogólna charakterystyka działania 3.3 PO IG

III. Polityka publiczna wobec rynku prywatnych inwestycji kapitałowych – doświadczenia zagraniczne

IV. Ewaluacja działań

V. Działanie 3.3 PO IG – syntetyczna ocena modelu

VI. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP

Raport

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników