Pomiń nawigację

Autorzy: Marcin Gędłek, Michał Kruk, Anna Podgórska, Elżbieta Dobosz, Szymon Charkiewicz, Aneta Chmura, Radosław Chmura

Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-74-1

Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku, zarówno przedsiębiorstwa, jak i produkowanych towarów lub świadczonych usług. Brak odpowiedniego zabezpieczenia praw do własnych znaków towarowych może utrudnić, a niekiedy nawet ograniczyć, rozwój przedsiębiorstwa.

Pozostawione bez ochrony znaki towarowe mogą być utracone na rzecz większych konkurentów. Odpowiednia ochrona znaków towarowych pozwala powstrzymać potencjalne naruszenia praw oraz umożliwia czerpanie korzyści materialnych z ich eksploatacji. Celem niniejszego poradnika jest zwiększenie świadomości i stopnia wykorzystania systemu ochrony znaków towarowych, zwłaszcza przez średnie i małe przedsiębiorstwa w Polsce. W przygotowaniu poradnika wykorzystane zostało opracowanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pt. „Making a Mark. An Introduction to Trademarks for Small and Medium- sized Enterprises”.

Ze względu na popularyzatorski charakter opracowania konieczne było dokonanie pewnych uproszczeń. W związku z powyższym publikacja nie może być traktowana jako oficjalne stanowisko lub wykładnia przepisów prawa dokonana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarte w opracowaniu informacje stanowią jedynie ogólne wytyczne dla postępowania w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych.

Spis treści

Jakie oznaczenie może być znakiem towarowym?
Do czego służą znaki towarowe?
Dlaczego powinno się chronić swoje znaki towarowe?
Dodatkowe korzyści z posiadania znaku towarowego
Jak można chronić swój znak towarowy?
Czy rejestracja przedsiębiorcy jest tożsama z rejestracją znaku towarowego?
Czy rejestracja znaków towarowych przedsiębiorstwa jest obowiązkowa?
Kiedy należy zastrzegać znaki towarowe?
Kto ma prawo ubiegać się o uzyskanie prawa ochronnego?
W jakim zakresie należy zastrzegać znaki towarowe?
Czy każdy znak towarowy może uzyskać ochronę?
Co zrobić jeżeli Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy?
Co należy brać pod uwagę wybierając lub tworząc znak towarowy?
Ile czasu trwa postępowanie w sprawie uzyskania ochrony na znak towarowy?
Jakie są koszty związane z opracowaniem i ochroną znaku towarowego?
Jak można sprawdzić czy znak towarowy nie koliduje ze znakiem już chronionym?
Czy niezbędny jest pełnomocnik do dokonania zgłoszenia znaku towarowego?
Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?
Czy uzyskanie ochrony na znak towarowy w Polsce oznacza także ochronę za granicą?
Czy warto chronić znak towarowy za granicą?
Jak można uzyskać ochronę znaku towarowego za granicą?
Kategorie znaków towarowych i praw ochronnych
Czy można uzyskać prawo ochronne na znak towarowy bez jego używania?
Jak używać znaków towarowych w reklamie?
Czy można używać jednego znaku towarowego dla oznaczania różnych towarów?
Co wspólnego ma umowa franchisingowa ze znakami towarowymi?
Co zrobić w przypadku gdy ktoś używa naszego znaku towarowego bez pozwolenia?

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Twój świat własności intelektualnej

Poradnik

Twój świat własności intelektualnej

Zobacz
Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz
Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników