Pomiń nawigację

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Ścieżka Smart 1 nabór 2023

Jest to forma wsparcia finansowego, która składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Dotacja warunkowa wypłacana jest w module Wdrożenie Innowacji. Szczegółowe informacje o warunkach zwrotu dotacji warunkowej zawarte są w art. w art. 3a umowy o dofinansowanie oraz w załączniku nr 1 do tejże umowy, której wzór jest udostępniony w zakładce „Dokumenty”.

  • W przypadku dużych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 30%, część zwrotna: 70%;
  • w przypadku średnich przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 40%, część zwrotna: 60%;
  • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw część bezzwrotna wynosi 50%, część zwrotna: 50%.

Z części zwrotnej beneficjent musi rozliczyć się po 4 latach od dnia zakończenia projektu. Dotacja zwrotna podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.