Pomiń nawigację

20lat PARP

15 czerwca 2020

PARP uruchomiła nabór wniosków w konkursie Dotacje na Kapitał Obrotowy, stanowiącym wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średnich przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Łącznie złożono 6 108 projektów na kwotę ponad 1,1 mld zł.

26 maja 2020

PARP rozpoczęła cykl wideokonferencji poświęconych rozwiązaniom przygotowanym dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Łącznie w 20 konferencjach udział wzięło ponad 20 tysięcy uczestników i 62 ekspertów, którzy poruszyli 67 tematów.

03 marca 2020

XXII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości, którego celem jest wyłonienie i wypromowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko na rynku krajowym, ale również światowym. Rozpoczęcie komunikacji obchodów 20-lecia PARP.

30 października 2019 roku

PARP zainaugurowała program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji”, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia (w tym osób starszych) oraz niebieskie technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Program ma na celu wzmocnienie współpracy z firmami z Polski i Norwegii. Program realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. PARP jest krajowym operatorem programu.

27 czerwca 2019 roku

PARP uruchomiła nową odsłonę Akademii PARP, projektu szkoleniowo-informacyjnego, oferującego nieodpłatne kursy e-learningowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

28 – 31 stycznia 2019

W Dubaju odbyły się targi ARAB HEALTH - największe i najważniejsze w branży medycznej targi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Wydarzenie co roku przyciąga do Dubaju ponad 4100 wystawców i 80 tysięcy zwiedzających ze 160 krajów świata.

12-15 listopada 2018

W Dusseldorfie odbyły się targi MEDICA. PARP na zlecenie MPiT zorganizowała stoisko narodowe o powierzchni 240 m², na którym zaprezentowało się ponad 140 firm z kraju. Targi MEDICA odwiedziło około 130 tys. osób z całego świata.

8 maja 2018 roku

PARP, wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowała cykl konferencji „Prawo do Przedsiębiorczości”. Razem z kilkunastoma instytucjami m.in. MIiR, MF, KAZ, ZUS, UZP, UDT, ARP, BGK, PFR oraz Rzecznikiem MŚP, informowaliśmy o zmianach prawnych dla firm. W 2019 roku odbyła się kolejna edycja spotkań z przedsiębiorcami. Na spotkania w ponad 100 miejscowościach przybyło prawie 8 tys. przedsiębiorców.

27 lutego 2018 roku

Uruchomiono Centrum Rozwoju MŚP - jeden z kluczowych projektów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach którego świadczone są nieodpłatne szkolenia skierowane do MŚP.

10 czerwca – 10 września 2017

Międzynarodowa Wystawa EXPO 2017 w Astanie. Polski pawilon otrzymał złoty medal, w kategorii architektura i design pawilonu do 400 mkw.

Styczeń 2018

PARP wspólnie z PAIH i PFR rozpoczyna partnerski projekt Next Step Poland, którego celem jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce.

8 sierpnia 2016 roku

PARP rozpoczęła realizację programu promocji branży IT/ICT. W ciągu trzech lat zorganizowano 19 stoisk narodowych, na których promowane były oferty 330 firm.

23-27 kwietnia 2017

Odbyły się Targi Hannover Messe, największe w Europie i jedne z największych na świecie wydarzeń poświęconych branży przemysłowej. Na łącznej powierzchni 1139 m2 zorganizowanego przez PARP stoiska narodowego, swoją ofertę zaprezentowało niemal 100 polskich firm, 8 regionów i 4 specjalne strefy ekonomiczne.

Listopad 2015

Przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości książka kulinarna „Apetyt na Polskę” otrzymuje tytuł Najlepszej Książki Kucharskiej Roku 2015 w piątej edycji konkursu Poland 100 Best Restaurants.

2016 rok

Powstaje Baza Usług Rozwojowych – portal oferujący dostęp do wszelkich usług rozwojowych w Polsce zastąpił popularny portal Inwestycja w Kadry.

1 maj – 31 październik 2015

W Mediolanie odbywa się wystawa światowa Expo 2015. Pawilon Polski, przygotowany przez PARP odwiedziło ponad 1,6 mln gości.

15 czerwca 2016 rok

PARP rozpoczyna realizację pilotażowego projektu inno_LAB. Dzięki zastosowanej metodyce service design PARP uruchomił wiele rozpoznawalnych i cenionych programów wsparcia: Scale Up, Elektro Scale Up, Poland Prize, Seal of Excellence, Granty na design.

5-9 marca 2013

PARP organizuje polską powierzchnię ekspozycyjną na Targach CeBIT w Hanowerze – największej światowej wystawie teleinformatycznej.

13 lipca 2015 roku

Otwarcie nowej perspektywy finansowej UE dla Polski. PARP staje się Instytucją Pośredniczącą w realizacji działań w ramach trzech programów operacyjnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

2011

UPARP występuje jako organizator Międzynarodowej Dorocznej Konferencji sieci Enterprise Europe Network oraz współorganizator I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Chińsko–Polskiego Forum Innowacyjnego w Szanghaju.

23 października 2012

Inauguracja Narodowego Programu Przedsiębiorczości prowadzonego przez PARP, który polegał na kampanii informacyjnej oraz konkursach wiedzy i pomysłów biznesowych. Zwycięzcy otrzymali wsparcie finansowe na rozwój działalności.

27 maja 2011 roku

PARP wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach przystąpiła do międzynarodowego projektu badawczego na temat przedsiębiorczości Global Entrepreneurship Monitor.

1 lipca – 31 grudnia 2011 roku

Odbyła się pierwsza prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. PARP była zaangażowana w organizację 7 międzynarodowych konferencji m.in.: „European Network of Mnetor from Women Entrepreneurs”.

23 lutego 2010

Zostaje przyjęty do realizacji Plan Strategiczny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zawierający główne tezy działań agencji na lata 2010–2013: przede wszystkim zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Nacisk położony zostaje na inwestycje w kapitał ludzki – edukację i szkolenie pracowników, kadry zarządzającej.

1 maja – 31 października 2010

Wystawa światowa Expo 2010 w Szanghaju. Polski pawilon, w całości przygotowany przez PARP, odwiedza ok. 8 milionów zwiedzających. Pawilon Polski zostaje nagrodzony srebrnym medalem za najbardziej kreatywną prezentację oraz nagrodę w kategorii Najlepsza Promocja Kraju.

14 czerwca – 14 września 2008

W Saragossie odbywa się wystawa światowa Expo 2008. Pawilon Polski, przygotowany przez PARP, otrzymuje trzecią nagrodę w kategorii najatrakcyjniejszych pawilonów wystawowych. Odwiedza go ok. 400 tys. zwiedzających.

15 września 2008 roku

PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim uruchamia badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego”, który realizowany jest do dnia dzisiejszego. W ciągu 12 lat od rozpoczęcia badania powstało 6 edycji.

1 stycznia 2005 rok

PARP rozpoczyna realizację programu Komisji Europejskiej Euro Info Centre (obecnie Enterprise Europe Network) –największej europejskiej sieci ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. – odnośnik do strony EEN

9 maja 2007

Rozpoczęto realizację Narodowej Strategii Spójności określającej priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. W ramach nowej perspektyw finansowej PARP odpowiadała za realizację trzech programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

16 kwietnia 2003

Podpisanie przez Polskę traktatu akcesyjnego – podstawy prawnej wstąpienia do Unii Europejskiej.

1 maja 2004

Polska została członkiem Unii Europejskiej. Oprócz Polski do Unii przystąpiło dziewięć innych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry.

1 kwietnia 2002 roku

PARP odpowiada za organizację konkursu Polski Produkt Przyszłości.

maj 2002

W ramach realizacji programu rządowego „Przede wszystkim przedsiębiorczość” PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki konsolidacji powstała jedna instytucja podległa ówczesnemu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialna za wdrażanie środków pomocowych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

9 listopada 2000

Sejm uchwalił Ustawę powołującą Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja powstała w 2001 roku w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2002 roku w ramach realizacji programu rządowego „Przede wszystkim przedsiębiorczość” PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki konsolidacji powstała jedna instytucja podległa ówczesnemu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialna za wdrażanie środków pomocowych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

9 grudnia 2020

9 grudnia z okazji 20-lecia utworzenia Agencji odbyło się Forum Przedsiębiorczości. Wydarzenie było okazją do podsumowania działalności PARP oraz dyskusji, w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menedżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Wideo