Pomiń nawigację

Innowacje w samorządach. Wyzwania, narzędzia i metody pracy

Cykl bezpłatnych warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

O warsztatach:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) na cykl spotkań pt. „Innowacje w samorządach. Wyzwania, narzędzia i metody pracy”.

Celem inicjatywy jest podsumowanie działań Agencji skierowanych do JST, wspólne wypracowanie wytycznych do zaprojektowania nowych instrumentów wsparcia dla administracji samorządowej, jak również zebranie informacji, w jakich obszarach samorządy mogą poszukiwać innowacji.

Spotkania adresowane są do przedstawicieli samorządów - zarówno osób zarządzających, jak i pracowników z obszarów, dla których ważnym elementem w najbliższych latach będą innowacje. Każde spotkanie składa się z 2 części – informacyjnej i warsztatowej. Zachęcamy do udziału, szczególnie w części warsztatowej kilku osób z jednego urzędu, najlepiej z różnych wydziałów takich jak m.in. wydział środowiska, gospodarki, smart city, rozwoju, transportu, wydział zdrowia, spraw obywatelskich oraz przedstawicieli spółek miejskich odpowiadających za realizację części działań miasta (np. przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich).

O warsztatach:
obrazek

Podczas każdego ze spotkań zaprezentujemy "Podręcznik pracy z innowacjami dla samorządów", który został opracowany na bazie doświadczeń programu pilotażowego GovTech inno_LAB przez jednego z operatorów – firmę HugeThing. Omówimy wybrane obszary, kluczowe dla rozwijania innowacyjnych rozwiązań w samorządach, takie jak:

  • Innowacje, których najbardziej potrzebują JST
  • Wyzwania, przed którymi stoją JST
  • Narzędzia i metody przydatne w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań
  • Dobre praktyki wypracowane w projektach realizowanych prze JST.

W trakcie warsztatów Uczestnicy:

  • zidentyfikują główne obszary zapotrzebowania na innowacje w swoich jednostkach
  • poznają narzędzia, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy
  • wypracują propozycje zmian i rekomendacji
  • włączą się w budowanie społeczności innowatorów w JST

Wypracowane rekomendacje posłużą do zaprojektowania kolejnych edycji programów Gov_LAB oraz GovTech Inno_LAB, a także będą podstawą do rozpoczęcia prac nad nowymi działaniami PARP dla samorządów.

Belka logotypów POIR

Partnerzy