Pomiń nawigację

Badania na rynek

Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.  • Czekamy na zgłoszenia projektów będących wynikiem prac badawczo - rozwojowych, które przedsiębiorca przeprowadził sam lub na zlecenie.
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie Polski i zamknęli rok obrotowy trwający 12 miesięcy i osiągnęli w tym czasie, w okresie 3 lat od złożenia wniosku 600 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich przedsiębiorców.
  • Nowością w tym konkursie jest możliwość uzyskania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

obrazek

Sprawdź nasze działania: