Pomiń nawigację

Biuro Regionalne PARP w Olsztynie

Biuro Regionalne w Olsztynie odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej.

O NAS

Biuro Regionalne w Olsztynie odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej:

  • wspiera przedsiębiorstwa w okresowych trudnościach;
  • popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
  • identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia przedsiębiorców;
  • gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej;
  • współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Wschodniej;
  • organizuje spotkania konsultacyjno-informacyjne i promocyjne z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie oferty PARP.

O NAS

KONTAKT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuro Regionalne w Olsztynie 

Budynek CEZAL

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

10-457 Olsztyn

tel.: 453 677 116

www.parp.gov.pl/olsztyn

KONTAKT