Biuro Regionalne PARP w Poznaniu

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej.

O NAS

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej:

  • wspiera przedsiębiorstwa w okresowych trudnościach;
  • prowadzi działania informacyjne projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO);
  • wprowadza nowe formy wsparcia związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
  • popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
  • identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia przedsiębiorców;
  • gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Zachodniej;
  • współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Zachodniej;
  • organizuje spotkania konsultacyjno-informacyjne i promocyjne z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie oferty PARP.
O NAS

Zespół

Magdalena Urbaniak

Starszy specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami

magdalena_urbaniak@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Polski Zachodniej. Prowadzi działania informacyjno-promocyjne w zakresie działalności PARP. Organizuje i prowadzi spotkania konsultacyjno-informacyjne w zakresie oferty Agencji, a także bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej, szczególnie dotyczących koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

Agnieszka Miara

Młodszy specjalista ds. administracyjnych

agnieszka_miara@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Odpowiada za obsługę administracyjną, logistykę i organizację pracy Biura. Wspiera przygotowanie wydarzeń i konferencji, spotkań z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesowego organizowanych przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu. Skontaktuj się, aby umówić spotkanie w naszym Punkcie Informacyjnym.

Paulina Leszczyńska

Starszy specjalista ds. gospodarki obiegu zamkniętego

paulina_leszczynska@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Odpowiada za współpracę z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na terenie Polski Zachodniej w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Prowadzi działania analityczne, przygotowuje raporty o charakterze desk research oraz monitoruje aktywność podmiotów w celu identyfikacji ich potrzeb i potencjału w obszarze GOZ. Organizuje spotkania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego kierowane do sektora MŚP, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz interesariuszy zewnętrznych.

Wydarzenia

KONTAKT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuro Regionalne w Poznaniu

Budynek World Trade Center

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Tel. 61-291-00-39

www.parp.gov.pl/poznan

KONTAKT