Biuro Regionalne PARP w Poznaniu

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej.

Konferencja otwierająca Regionalne biuro PARP

O NAS

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej:

  • wspiera przedsiębiorstwa w okresowych trudnościach;
  • prowadzi działania informacyjne projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO);
  • wprowadza nowe formy wsparcia związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
  • popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
  • identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia przedsiębiorców;
  • gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Zachodniej;
  • współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Zachodniej;
  • organizuje spotkania konsultacyjno-informacyjne i promocyjne z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie oferty PARP.
O NAS

Zespół

Magdalena Hilszer

Dyrektor

magdalena_hilszer@parp.gov.pl

Dyrektor Biura Regionalnego odpowiada za nadzór i realizację nad prowadzonymi działaniami i zadaniami Biura. Buduje rozpoznawalność marki i odpowiada za promocję oferty PARP na terenie Polski Zachodniej. Bierze aktywny udział w budowaniu efektywnych kontaktów z przedsiębiorcami. Realizuje programy rozwoju gospodarki w makroregionie, działa na rzecz rozwoju regionalnego, adaptacyjności kadr oraz promocji działalności badawczo – rozwojowej wśród przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i wykorzystywania nowych technologii w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego.

Magdalena Urbaniak

Specjalista ds. informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania

magdalena_urbaniak@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz działań realizowanych w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023. Organizuje i prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców, bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej. Opracowuje materiały promocyjne dotyczące SWO oraz wspiera i promuje system w skali ogólnopolskiej. Odpowie na Twoje pytania w kwestii SWO i dyrektywy 2019/1023.

Agnieszka Miara

Młodszy specjalista ds. administracyjnych

agnieszka_miara@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Odpowiada za obsługę administracyjną, logistykę i organizację pracy Biura. Wspiera przygotowanie wydarzeń i konferencji, spotkań z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesowego organizowanych przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu. Skontaktuj się, aby umówić spotkanie w naszym Punkcie Informacyjnym.

Karolina Bogusiewicz

Starszy specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami

karolina_bogusiewicz@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie analityki oraz diagnozy potrzeb rozwojowych z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Odpowiada za kontakty z instytucjami otoczenia biznesowego na terenie Polski Zachodniej. Prowadzi działania informacyjno-promocyjne oraz działalności PARP. Organizuje spotkania, wydarzenia targowe i webinary.

Paulina Leszczyńska

Starszy specjalista ds. gospodarki obiegu zamkniętego

paulina_leszczynska@parp.gov.pl

tel.: (61) 291 00 39

Odpowiada za współpracę z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na terenie Polski Zachodniej w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Prowadzi działania analityczne, przygotowuje raporty o charakterze desk research oraz monitoruje aktywność podmiotów w celu identyfikacji ich potrzeb i potencjału w obszarze GOZ. Organizuje spotkania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego kierowane do sektora MŚP, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz interesariuszy zewnętrznych.

KONTAKT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuro Regionalne w Poznaniu

Budynek World Trade Center

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Tel. 61-291-00-39

www.parp.gov.pl/poznan

KONTAKT