Pomiń nawigację

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej.

O NAS

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej:

  • wspiera przedsiębiorstwa w okresowych trudnościach;
  • prowadzi działania informacyjne projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO);
  • wprowadza nowe formy wsparcia związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
  • popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
  • identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia przedsiębiorców;
  • gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Zachodniej;
  • współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Zachodniej;
  • organizuje spotkania konsultacyjno-informacyjne i promocyjne z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie oferty PARP.
O NAS

Zespół

Maciej Fliger

Dyrektor

maciej_fliger@parp.gov.pl

tel.: 539 196 633

Dyrektor Biura Regionalnego odpowiada za nadzór i realizację nad prowadzonymi działaniami i zadaniami Biura. Buduje rozpoznawalność marki i odpowiada za promocję oferty PARP na terenie Polski Zachodniej. Bierze aktywny udział w budowaniu efektywnych kontaktów z przedsiębiorcami. Realizuje programy rozwoju gospodarki w makroregionie, działa na rzecz rozwoju regionalnego, adaptacyjności kadr oraz promocji działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i wykorzystywania nowych technologii.

Agnieszka Miara

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka_miara@parp.gov.pl

tel.: 539 196 633

Odpowiada za obsługę administracyjną, logistykę i organizację pracy Biura. Wspiera przygotowanie wydarzeń i konferencji, spotkań z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesowego organizowanych przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu. Skontaktuj się, aby umówić spotkanie w naszym Punkcie Informacyjnym.
Okresowo i w zakresie indywidualnie zleconym wspiera inne komórki PARP w czynnościach związanych z obsługą procesów przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Joanna Wargin-Torchała

Starszy specjalista ds. informacyjno- promocyjnych

joanna_wargin@parp.gov.pl

tel.: 539 196 633

Prowadzi działania informacyjno-promocyjne. Organizuje i prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców, bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej. Opracowuje materiały promocyjne i informacyjne. Organizuje Konferencje i kontaktuje się z mediami. Odpowiada za działania wizerunkowe Regionalnego Biura w Poznaniu.
Okresowo i w zakresie indywidualnie zleconym wspiera inne komórki PARP w czynnościach związanych z obsługą procesów przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Rafał Stachowiak

Starszy specjalista ds. Systemu Wczesnego Ostrzegania

rafal_stachowiak@parp.gov.pl

tel.: 539 196 633

Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023. Organizuje i prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców, bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej. Opracowuje materiały promocyjne i informacyjne dotyczące SWO oraz wspiera i promuje system w skali ogólnopolskiej. Odpowie na Twoje pytania w kwestii SWO i dyrektywy 2019/1023.
Okresowo i w zakresie indywidualnie zleconym wspiera inne komórki PARP w czynnościach związanych z obsługą procesów przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Tomasz Grygiel

Młodszy Specjalista ds. Informacyjno-Promocyjnych

tomasz_grygiel@parp.gov.pl

tel.: 539 196 633

Wspiera działania administracyjne oraz informacyjno-promocyjne Biura, przy których niezbędny jest kontakt z przedsiębiorcami. Przygotowuje informacje niezbędne do opracowywania raportów i sprawozdań. Organizuje i obsługuje wydarzenia promujące ofertę PARP, a także efekty korzystania z tej oferty przez podmioty z terenu Polski zachodniej.
Obsługa przedsiębiorcy zainteresowanego informacją o aktualnej działalności PARP, a zwłaszcza Biura Regionalnego w Poznaniu.
Okresowo i w zakresie indywidualnie zleconym wspiera inne komórki PARP w czynnościach związanych z obsługą procesów przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie.

KONTAKT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Biuro Regionalne w Poznaniu

Budynek World Trade Center

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Tel. 539 196 633

www.parp.gov.pl/poznan

KONTAKT