Connect & Scale UP

Współpraca korporacji ze startupami

Cel inicjatywy

Innowatorze!

Budowa dojrzałego ekosystemu innowacji w Twojej firmie jest istotna. A jeśli ktoś  zapyta "DLACZEGO?".

Ostatnie miesiące pokazały, że żyjemy w świecie ciągłych i dynamicznych zmian, a rzeczywistość potrafi nas zaskoczyć  z dnia na dzień. Jeżeli nie umiesz szybko reagować na zmianę, na otaczającą Cię rzeczywistość wykorzystując innowacje i technologię, to nie zbudujesz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jeszcze nigdy dotąd innowacje nie były tak ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej?

Jednocześnie nigdy dotąd  nie miały tak dalekosiężnej i znaczącej siły rażenia. To innowacje wzmacniają biznes, który rozwijasz, a  równocześnie budują solidny fundament pod transformację biznesu i zabezpieczenie przyszłości Twojej organizacji. To innowacje pozwalają szybciej i skuteczniej odnaleźć się w gospodarce narażonej na ciągłe zmiany, niepewnej w obliczu perturbacji i wstrząsów społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych.

Wreszcie, jeszcze nigdy dotąd potencjał modelu "otwartych innowacji" nie był tak wyrazisty. Gospodarka, w której otwartość jest fundamentem, a dynamika i zwinność startupów wchodzi w pełną symbiozę z doświadczeniem i zasobami dużych firm, to Gospodarka 2.0, a jej podstawowe pryncypia są współtworzone przez uczestników programu Connect & Scale Up.

Program "Connect & Scale Up" promuje jakość polskich innowacji. Współpraca korporacji ze startupami to dla tych pierwszych szansa na odświeżenieprocesów biznesowych, podjęcie wyzwań, które należy rozwiązać i zwiększenie dynamiki działań, dla startupów to szansa na korzystanie z zasobów i doświadczeń dużego partnera. Zamiana szansy w realne korzyści to zadanie dla odważnych, wytrwałych, śmiałych i chyba nieco nieposkromionych osób. Właśnie dlatego chcemy łączyć liderów innowacji na wspólnych spotkaniach i warsztatach, których celem jest budowa efektywnego rynku innowacji w Polsce.

W trakcie spotkań dbamy o wartość merytoryczną, rzetelnie pokazujemy zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania. Czynimy to z pełną świadomością. Uczymy się od najlepszych ale też uczymy się na ich błędach. Kończymy erę innowacji dla PR, aby skupić się na zagadnieniach ważnych i realnych dla polskich innowacji, dla Twojej firmy. Na wyzwaniach, które wspólnym wysiłkiem możemy się podjąć.

Na stole warsztatowym innowacji pracujemy nad:

 • łączeniem kultury startupów ze specyfiką dużych firm,
 • promocją współpracy firm technologicznych z korporacjami,
 • podtrzymywaniem kultury innowacji,
 • wsparciem w budowie drożnego ekosystemu "open innovation" (procesy, mechanizmy, metody innowacyjne, regulacje i narzędzia),
 • budowaniem społeczności - tej fizycznej i wirtualnej (dołącz do grupy!).

Nasze podstawowe narzędzia to networking, networking, networking - czyli to, bez czego innowacje nie istnieją!

Wydarzenia w projekcie

9 lipca
Śniadanie #1/2020 - Ekosystem dla Otwartych Innowacji

online

Zobacz

16 lipca
Śniadanie #2/2020 – Innowacje 2.0

online

Zobacz

13 sierpnia
Śniadanie #3/2020 – Praktyka współpracy korporacji i startupów

online

Zobacz

18 września
Śniadanie #4/2020 – Praktyka współpracy korporacji i startupów 2

online

Zobacz

19 sierpnia
Spotkanie Innowatorów Miejskich #1/2020 – Innowacje w systemach miejskich

online

Zobacz

27 sierpnia
Innovation Mixer #1 - Transformacja Cyfrowa

online

Zobacz

10 września
Innovation Mixer #2 – Przyszłość Sprzedaży

online

Zobacz

5 listopada
Kultura pracy w modelu zdalnym

online

Zobacz

17 listopada
Nauka, Innowacje, Startupy

online

Zobacz

24 listopada
Klastry, Współpraca, Innowacje

online

Zobacz

21 stycznia 2021
Spotkanie Innowatorów Miejskich

online

Zobacz

10 lutego 2021
Śniadanie #5/2021 - Budownictwo - INNOWACJE W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

online

Zobacz

25 marca 2021
Innovation Mixer#3 - Innowacje w sporcie

online

Zobacz

Do kogo

Do uczestnictwa w projekcie "Connect & Scale Up" zapraszamy wszystkich kreatywnych innowatorów oraz liderów innowacji, a w szczególności:

 • przedstawicieli innowacyjnych korporacji,
 • przedstawicieli startupów, którzy myślą o współpracy z korporacją lub chcą po prostu poszerzyć swoją wiedzę w tematach innowacji;
 • ekspertów i menedżerów innowacji, przedstawicieli hubów innowacji i akceleratorów, inwestorów i aniołów biznesu.
Do kogo

Dlaczego warto

Dlaczego warto

"Connect & Scale Up" to rzetelne i merytoryczne miejsce pokazujące zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania związane z rynkiem innowacji w Polsce.

Dlaczego warto?

 • Ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne przykłady i studia przypadków)
 • Przekrojowe ekspertyzy (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony różnych podejść dot. współpracy w zakresie innowacji)
 • Networking (decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy, eksperci  biznesu i innowacji)
 • Bezpłatny udział

Co możesz otrzymać?

 • narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy korporacja – startup
 • wymierne efekty w postaci wdrożeń i zmian kultury innowacyjnej
 • wiedzę na temat barier i najczęściej popełnianych błędów na linii współpracy korporacja – startup, które utrudniają osiąganie wzajemnych korzyści