Pomiń nawigację

Connect & Scale UP

Współpraca i animacja innowatorów

Cel inicjatywy

Ostatnie miesiące pokazały, że żyjemy w świecie ciągłych i dynamicznych zmian, a rzeczywistość potrafi nas zaskoczyć  z dnia na dzień. Jeżeli nie umiemy szybko reagować na zmianę, nie potrafimy poszukiwać innowacji i sięgać po technologie, to nie osiągniemy tak bardzo niezbędnej odporności  biznesowej i nie zbudujemy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Innowacje od zawsze są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. To innowacje wzmacniają biznes, który rozwijamy, a  równocześnie budują solidny fundament dla zabezpieczenia przyszłości każdej organizacji. To innowacje pozwalają szybciej i skuteczniej odnaleźć się w gospodarce narażonej na ciągłe zmiany, niepewnej w obliczu perturbacji i wstrząsów społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych. Jednocześnie nigdy dotąd tak silnie nie wybrzmiało założenie, że efektywna i zrównoważona gospodarka opiera się na zdrowym i stabilnym społeczeństwie, które z kolei jest zależne od zasobów naturalnych.

Nigdy dotąd również potencjał modelu "otwartych innowacji" opartych na współpracy nie był tak wyrazisty. Środowisko, w którym otwartość jest fundamentem, a dynamika i zwinność jednych podmiotów jest zaproszeniem do współpracy z podmiotami o dużo większym (lub innym) doświadczeniu i innych zasobach to środowisko, które współtworzą uczestnicy programu Connect & Scale Up.

Program "Connect & Scale Up" promuje polskich innowatorów i polskie innowacje, pokazuje przedsięwzięcia i  przedsiębiorstwa, których rozwiązania i produkty opierają się na dostarczaniu wartości społeczeństwu, środowisku, kulturze, wspiera projekty nastawione na podejmowanie wyzwań biznesowych, rozwiązywanie problemów i szeroko rozumianą współpracę.

Program "Connect & Scale Up" to program promujący kulturę pracy, która zachęca do podnoszenia innowacyjności z wykorzystaniem najcenniejszego z kapitałów – kapitału ludzkiego.

W trakcie spotkań dbamy o wartość merytoryczną, rzetelnie pokazujemy zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania. Czynimy to z pełną świadomością. Uczymy się od najlepszych, ale też uczymy się na ich błędach. Kończymy erę innowacji dla PR, aby skupić się na zagadnieniach ważnych i realnych dla polskich innowacji, dla Twojej firmy. Na wyzwaniach, które wspólnym wysiłkiem możemy się podjąć.

Na stole warsztatowym innowacji pracujemy nad:

 • łączeniem kultury startupów ze specyfiką dużych firm,
 • promocją współpracy firm technologicznych z korporacjami i administracją publiczną
 • promocją współpracy przedsiębiorstw z nauką poszukiwaniem mechanizmów prowadzących do budowania innowacji w ramach większych struktur i inicjatyw jak również efekty tych działań
 • podtrzymywaniem kultury innowacji,
 • dbałością o społeczeństwo, środowisko, kulturę i etykę
 • budowaniem społeczności - tej fizycznej i wirtualnej (dołącz do grupy!).

Nasze podstawowe narzędzia to networking, networking, networking - czyli to, bez czego innowacje nie istnieją!

Wydarzenia w projekcie

20 października 2021
Przyszłość branży gaming i e-sport

online

Zobacz

4 listopada 2021
Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym. Wydarzenie towarzyszące VII Kongresowi Klastrów Polskich

online

Zobacz

24 listopada 2021
Transport przyszłości

online

Zobacz

17 grudnia 2021
Błędy w algorytmach. Spotkanie z ekspertem - Sebastianem Szymańskim

online

Zobacz

28 stycznia 2022
Technologie miejskie, jak rozwijać współpracę samorządu z przedsiębiorcami

online

Zobacz

25 marca 2022
Cyberbezpieczeństwo – trendy, zagrożenia i metody przeciwdziałania

online

Zobacz

8 kwietnia 2022
Szanse i wyzwania we współpracy między światem nauki i biznesu - Jak skutecznie budować partnerskie relacje!

online

Zobacz

27 maja 2022
Szanse i wyzwania współpracy nauki z biznesem w branży meblowej

online

Zobacz

21 czerwca 2022
Przedsiębiorczość w kosmosie

online

Zobacz

27 czerwca 2022
Turystyka - szanse i bariery rozwoju w Polsce

online

Zobacz

28 lipca 2022
Innowacje pracownicze jako narzędzie rozwoju organizacji

online

Zobacz

30 sierpnia 2022
Innowacje pracownicze w kontekście budowania zespołów i rozwijania organizacji uczącej się, otwartej na potrzeby pracownika

online

Zobacz

26 września 2022
Innowacyjne organizacje przyszłości - wykład ekspercki Edwarda Stanocha

online

Zobacz

6 października 2022
Współpraca jako jeden z filarów wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego

online

Zobacz

Do kogo

Do uczestnictwa w projekcie "Connect & Scale Up" zapraszamy wszystkich kreatywnych innowatorów oraz liderów innowacji, a w szczególności:

 • przedstawicieli innowacyjnych korporacji,
 • przedstawicieli startupów, którzy myślą o współpracy z korporacją lub chcą po prostu poszerzyć swoją wiedzę w tematach innowacji;
 • przedstawicieli administracji publicznej i nauki, którzy chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorcami przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • pracowników z innowacyjnymi pomysłami ekspertów i menedżerów innowacji, przedstawicieli hubów innowacji i akceleratorów, inwestorów i aniołów biznesu.
Do kogo

Dlaczego warto

Dlaczego warto

"Connect & Scale Up" to rzetelne i merytoryczne miejsce pokazujące zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki i wyzwania związane z rynkiem innowacji w Polsce.

 • Ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne przykłady i studia przypadków)
 • Przekrojowe ekspertyzy (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony różnych podejść dot. współpracy w zakresie innowacji)
 • Praktyczne analizy dotyczące studiów przypadków – zdiagnozowane czynniki sukcesów i porażek
 • Hermetyczność wydarzenia (nagrania ze spotkań nie są upubliczniane)
 • Networking online (decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy, naukowcyeksperci  biznesu i innowacji)
 • Bezpłatny udział

 

Co możesz otrzymać?

 • narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy
 • wymierne efekty w postaci wdrożeń i zmian kultury innowacyjnej
 • wiedzę na temat barier i najczęściej popełnianych błędów na linii współpracy z innymi podmiotami systemu innowacji, które utrudniają osiąganie wzajemnych korzyści, a jednocześnie wiedzę, w jaki sposób możesz tych błędów uniknąć
 • dostęp do sieci kontaktów znamienitego grona uczestników systemu innowacji w Polsce