Dopisz swoją firmę do międzynarodowej bazy przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych

Dopisz swoją firmę do międzynarodowej bazy przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych

Jeśli poszukujesz zagranicznych partnerów biznesowych, zwłaszcza podwykonawców, dostawców usług itp., zachęcamy do utworzenia własnego profilu w międzynarodowej bazie prowadzonej przez Enterprise Europe Network. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz – będzie on podstawą do stworzenia oferty biznesowej we współpracy z naszym konsultantem.

W poniższym formularzu prosimy o dokładne opisanie w jęz. angielskim zakresu działalności i doświadczenia firmy. Szczególnie istotne jest wskazanie cech wyróżniających firmę/produkt/usługę na tle konkurencji (np. wskazanie mocnych stron, przewag konkurencyjnych, zastosowanych innowacji). Powinni Państwo przy tym unikać ogólnikowych, marketingowych sformułowań, a posiłkować się konkretnymi danymi, takimi jak obroty, zasięg sieci dystrybucyjnej, moce produkcyjne, liczba dotychczasowych zleceń, szczególne doświadczenia, ew. patenty, certyfikaty itd.

Przed publikacją podlegać ona będzie 3 etapowej weryfikacji:

  1. Konsultant ocenia poziom potencjalnego zainteresowania wśród innych klientów sieci, bazując na statystykach bazy;
  2. Oferta jest oceniana pod względem formalnym przez recenzenta;
  3. Recenzent zewnętrzny z innego kraju dokonuje ostatecznej weryfikacji i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny zostaje ona opublikowana w bazie.

Enterprise Europe Network zastrzega sobie możliwość niezamieszczenia profilu w bazie POD, jeśli profil ten otrzyma negatywną ocenę pod kątem możliwości nawiązania współpracy za jej pośrednictwem.

Po wypełnieniu formularza należy przesłać go do właściwego ośrodka regionalnego.

W przypadku nawiązania za pośrednictwem POD relacji biznesowej z partnerem zagranicznym, właściwy ośrodek Enterprise Europe Network zwróci się do przedsiębiorcy o udostępnienie informacji na temat tej relacji obejmujących nazwę firmy – partnera, przedmiot współpracy oraz zrealizowane do tej pory działania. Informacje powyższe pozyskiwane są wyłącznie dla celów monitorowania i oceny efektywności działalności Sieci i nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) w ramach sprawozdawczości z realizacji projektu Enterprise Europe Network.