Pomiń nawigację
Dopisz się do katalogu promującego polski sektor medyczny i farmaceutyczny

Dopisz się do katalogu promującego polski sektor medyczny i farmaceutyczny

Jeśli działacie w branży medycznej i farmaceutycznej, a Wasza firma zarejestrowana jest w Polsce, możecie bezpłatnie zamieścić jej profil w publikacji promującej polski sektor medyczny i farmaceutyczny, którą w 2024 roku w formie e-booka wyda Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Publikacja będzie promowana wśród zagranicznych podmiotów – inwestorów, klientów, instytucji otoczenia biznesu, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych polskich firm.

Publikacja będzie dostępna bezpłatnie online. W jej skład wejdzie katalog zawierający profile polskich firm działających w branży medycznej i farmaceutycznej.

Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne!

Jeśli jesteście zainteresowani taką formą promocji, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy do 17.05.2024  r.

Formularz należy wypełnić w języku angielskim.

Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji, przy przyjmowaniu formularzy brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

W celu uzyskania dodatkowych informacji napisz na adres: med_brand@parp.gov.pl

Publikacja zostanie wydana w ramach realizowanego przez PARP projektu niekonkurencyjnego pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” finansowanego ze środków UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 2.26 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystkie pola są obowiązkowe i powinny być wypełnione w jęz. angielskim.

Poniższe dane zostaną opublikowane w e-booku:

Poniższe dane nie zostaną opublikowane w e-booku:

10. CONTACT PERSON

Wypełniając niniejszy formularz:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu wykonywania działań związanych z uczestnictwem w projekcie niekonkurencyjnym pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” działanie 2.26 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG).

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozostałe informacje, dotyczące m. in. praw przysługujących w związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz kontaktu do inspektora ochrony danych (IOD), są dostępne w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia formularzy wypełnionych w języku polskim i/lub zawierających niekompletne informacje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji zgłoszeń.

logotypy Fundusze Europejskie Polska Unia Eurpejska Poland Business Forward