Działalność badawcza PARP

Działalność badawcza

Działalność badawcza stanowi istotną część działalności PARP. Agencja prowadzi badania w obszarze:

Ważnym obszarem działalności PARP są badania ewaluacyjne programów pomocowych dla MSP.

Celem prac badawczych prowadzonych przez PARP jest przygotowanie wniosków i rekomendacji dla polityki sprzyjającej rozwojowi polskiej gospodarki, w szczególności pobudzaniu przedsiębiorczości i innowacyjności sektora MSP. Realizowane przez PARP badania i ewaluacje dostarczają wiedzy niezbędnej w procesach programowania instrumentów wsparcia. Badania ewaluacyjne są także istotnym narzędziem monitorowania skuteczności udzielanej pomocy. Wyniki prowadzonych badań pozwalają na przygotowanie wartościowych pakietów informacyjnych, przeznaczonych zarówno dla administracji publicznej, jak i przedsiębiorców, naukowców czy studentów.

Kluczowe projekty badawcze

Od roku 2013 Ośrodek prowadzi unikatowy w skali kraju projekt badawczy – Panel Polskich Przedsiębiorstw. Zakłada on przeprowadzenie w okresie pięciu lat 25 badań na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw, uczestników Panelu. Projekt nie jest wyłącznie badaniem ekonomicznym, stanowi także innowacyjną formę konsultacji społecznych.

Efekty prac Agencji zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. PARP jest zapraszana do udziału w międzynarodowych projektach badawczych, zarówno w charakterze wykonawcy, jak i lidera projektu.  Od 2011 r., we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, PARP reprezentuje Polskę uczestnicząc w projekcie Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – największym międzynarodowym badaniu przedsiębiorczości.

Działalność wydawnicza

Agencja jest odpowiedzialna za przygotowanie trzech sztandarowych raportów PARP – Raportu o stanie sektora MSP, Raportu Innowacyjność oraz Raportu GEM Polska.

Raport o stanie sektora MSP, wydawany niemal co roku od 1997 r. (pierwsze cztery edycje pod szyldem Polskiej Fundacji Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw), prezentuje stan i kondycję mikro, małych i średnich firm oraz stanowi najpełniejsze źródło danych statystycznych o tym sektorze w Polsce. Dotychczas ukazało się 17 edycji tego raportu.

Raport Innowacyjność, wydawany w cyklu dwuletnim od 2006 r., przedstawia obraz innowacyjności w Polsce oraz stanowi cenny wkład w dyskusję na temat determinant i barier rozwoju przedsiębiorstw.

Raport GEM Polska, wydawany co roku od 2012 r., opracowywany przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach: zawiera on dane nt. procesu kształtowania się przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów Europy i świata oraz wyniki oceny warunków do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym kraju. Proces przedsiębiorczości w niniejszym raporcie przedstawiany jest przez pryzmat człowieka i jego intencji przedsiębiorczych, motywacji, aspiracji, wreszcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności lub wycofania się z niej. Co roku w raporcie GEM Polska przedstawiane są wątki specjalne, takie jak finansowanie działalności gospodarczej na jej wczesnym etapie, startupy czy intraprzedsiębiorczość.

Ponadto Ośrodek przygotowuje inne publikacje, głownie zawierające wyniki prowadzonych badań, analiz i ewaluacji. Elementem działalności wydawniczej ośrodka jest także seria Ewaluacja, popularyzująca wiedzę z zakresu szeroko pojętych badań ewaluacyjnych.

Działalność badawcza w liczbach

W latach 2009–2015 Agencja zrealizowała 320 badań i analiz, z czego 90 to projekty ewaluacyjne. Spośród przeprowadzonych w tym okresie pozostałych 230 projektów badawczych i opracowań analitycznych 82 dotyczyło innowacyjności (37%), 71 – przedsiębiorczości (32%), 40 – instytucji otoczenia biznesu i usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej (18%), a 37 – stanu i poziomu rozwoju zasobów ludzkich (17%).

Kontakt

Adres:
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Godziny pracy:  8.30-16.30

Anna Tarnawa - kierownik Sekcji Badań i Strategii
Departament Analiz i Strategii
tel. (22) 432 83 67

Robert Zakrzewski - starszy specjalista Sekcji Badań i Strategii
Departament Analiz i Strategii
tel. (22) 432 87 41

Jacek Pokorski - kierownik Sekcji Monitoringu i Ewaluacji Projektów
Departament Analiz i Strategii
tel. (22) 432 85 64

Przedsiębiorczość - raporty z badań i analiz

Problematyka badań szeroko rozumianej przedsiębiorczości od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania PARP. Agencja koncentruje się na tych aspektach przedsiębiorczości, które – ze względu na główne cele działalności PARP – istotnie wpływają na stan polskiej gospodarki. Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących przedsiębiorczości zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 14. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2014  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 13. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 12. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 11. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2013  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 10. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 9. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 8. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2012  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 7. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 6. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 5. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 4. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2011  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 3. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 2. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 1. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2010  
 
2009  
 
2008  
 
2006  
 
2005  
 
2004  
 

 

Innowacyjność - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących innowacyjności zrealizowanych przez PARP.

2018  
 
2017  
 
2015  
 
2013  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2008  
 
2007  
 
2005  
 
2001  
 

 

Kapitał ludzki - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz nt. kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach zrealizowanych przez PARP.

2015  
 
2014  
 
2013  
 
2012  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2007  
 
2005  
 
2004  
 

 

Klastry i instytucje otoczenia biznesu - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących klastrów i instytucji otoczenia biznesu zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
 
2014  
 
2013  
 
2012  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2008  
 
2004  
 

 

Środowisko - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań dotyczących zagadnień środowiskowych w przedsiębiorczości zrealizowanych przez PARP.