Działalność badawcza PARP

Przedsiębiorczość - raporty z badań i analiz

Problematyka badań szeroko rozumianej przedsiębiorczości od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania PARP. Agencja koncentruje się na tych aspektach przedsiębiorczości, które – ze względu na główne cele działalności PARP – istotnie wpływają na stan polskiej gospodarki. Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących przedsiębiorczości zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 14. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2014  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 13. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 12. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 11. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2013  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 10. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 9. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 8. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2012  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 7. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 6. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 5. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 4. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2011  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 3. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 2. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

Instrument Szybkiego Reagowania - 1. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

2010  
 
2009  
 
2008  
 
2006  
 
2005  
 
2004  
 

 

Innowacyjność - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących innowacyjności zrealizowanych przez PARP.

2018  
 
2017  
 
2015  
 
2013  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2008  
 
2007  
 
2005  
 
2001  
 

 

Kapitał ludzki - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz nt. kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach zrealizowanych przez PARP.

2015  
 
2014  
 
2013  
 
2012  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2007  
 
2005  
 
2004  
 

 

Klastry i instytucje otoczenia biznesu - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących klastrów i instytucji otoczenia biznesu zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
 
2014  
 
2013  
 
2012  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2008  
 
2004  
 

 

Środowisko - raporty z badań i analiz

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań dotyczących zagadnień środowiskowych w przedsiębiorczości zrealizowanych przez PARP.