Pomiń nawigację

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie Pracodawca Jutra edycja VII

I. INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

6. Podstawowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
8. Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszenia
II. OPIS INICJATYWY EDUKACYJNEJ

Szczegółowość opisu ma wpływ na końcową ocenę zgłoszenia. Poszczególne pola formularza posiadają limity znaków.

7. Okres realizacji Inicjatywy edukacyjnej
13. Linki do źródeł internetowych uzupełniających informacje o Inicjatywie edukacyjnej (np. adresy stron internetowych, linki do zdjęć, filmów, prezentacji, artykułów, etc.)
III. Oświadczenie

Osoba upoważniona do złożenia oświadczenia: