Pomiń nawigację

Fundusze poręczeniowe na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze poręczeniowe dają możliwość poręczenia zapłaty wadium oraz innych form zabezpieczenia zapytań ofertowych.

Fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeniowe to instytucje o charakterze non profit, których głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców.

Zadaniem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, natomiast nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące takie jak fundusze pożyczkowe lub banki. Udzielane poręczenia stanowią od 50% do 80% kwoty pożyczki lub kredytu. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wsparła liczne instytucje środkami na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z Budżetu Państwa, środków przedakcesyjnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Obecnie fundusze poręczeniowe wsparte przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogą poręczać również zapłatę wadium, na zasadach określonych w Prawie Zamówień Publicznych lub zapytaniach ofertowych gdy Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.

Fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeniowe wsparte przez PARP

Szczegółowa lista Funduszy poręczeniowych, którym zostało udzielone wsparcie przez PARP.

Lista Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Dane kontaktowe Beneficjenta

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 266 50 41; e-mail: arl@arl.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

ul. Adama Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

tel. 41 274 46 90; e-mail: farr@farr.pl

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. (obecnie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A)

ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała,

tel. 33 816 91 62; e-mail: fundusz@arrsa.pl

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Gdańska 32, 85-008 Bydgoszcz

tel. 52 323 11 35; e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o. o.

ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław

tel. 71 736 04 80; e-mail: biuro@dfg.pl

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 66; e-mail: darsa@darsa.pl

Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (obecnie: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.)

aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

tel. 32 785 85 85; email: biuro@rfp.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze

ul. Sobieskiego 53 lok. 8, 58-500 Jelenia Góra

tel. 665 606 031; e-mail: biuro@fpkjg.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi

Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

Telefon: 665 606 032, e-mail: biuro@fpkz.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35 lok.303, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 834 11 07; e-mail: biuro@fpk.stargard.pl

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

tel. 61 671 04 81; e-mail: biuro@fripww.pl

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o. o. (obecnie: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.
ul. Niemierzyńska 17A
70-441 Szczecin)

ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin

tel. 91 333 97 71; e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

 ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

+48 728 531 770; +48 536 100 679, e-mail: monika.szelc@kpfpk.pl 

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra

tel. 68 323 96 00; e-mail: lfpk@lfpk.pl

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Ludwika Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa

tel. 22 840 32 35; e-mail: biuro@mfpk.com.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 36 51; e-mail: nida@nida.pl

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 4, 35-045 Rzeszów

tel. 17 862 11 66; e-mail: sekretariat@pfpk.com

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

ul. Monte Cassino 32, 70-465 Szczecin

tel. 91 424 31 30; e-mail: polfund@polfund.com.pl

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.

Ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

tel. 81 52 85 300 ; e-mail: lfp@lfr.lublin.pl

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

tel. 58 320 34 05 (06); e-mail: prfpk@prfpk.pl

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o.

ul. Miedziana 3A lok. 22, 00-814 Warszawa

tel. 22 890-98-00; e-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Al. Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań

tel. 61 855-64-80; e-mail: biuro@pfpk.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

tel. 55 276 25 70; e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Rynek 6,
63-800 Gostyń

tel. 65 572 36 33; e-mail: info@fundusz.gostyn.pl

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.

Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

tel. 32 785 85 85; e-mail: biuro@rfp.pl

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Szujskiego 66 , 33-100 Tarnów

tel. 14 621-34-50; e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

tel. 56 654 71 70; e-mail: fundusz@tfpk.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o. o.

ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 50 52; e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.)

ul. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin

tel. 91 813-01-10; e-mail: biuro@funduszpomerania.pl

Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (następcą prawnym jest Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o .o.)

ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław

tel. 71 343 79 64, e-mail: biuro@dfg.pl

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 99-320 Kutno

tel. 24 355 74 50, e-mail: arrk@kutno.net.pl

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tadeusza Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 53 93; e-mail: biuro@barr.org.pl

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"

Ul. Lubelska 2e/ II piętro, 24-100 Puławy

tel. 81 470 09 00; e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" z siedzibą w Ostródzie

Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 79 57; e-mail: sekretariat@atut.org.pl

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08; e-mail: lsr@lsr.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prez. Gabriela Narutowicz 34, 90-135 Łódź

te. 605 090 958; e-mail: bok1@larr.pl

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Księdza Hugona Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole

tel. 77 441 56 20; e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Starobojarska 15, 15-073 Białystok

tel. 85 740 86 83; e-mail: fundusz@pfrr.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego (obecnie: Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych)

Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica

tel. 695946414, e-mail: biuro@ssig.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11. Budynek A. Piętro I, 57-100 Strzelin

tel. 71 39 20 766; e-mail: sisg@sisgstrzelin.pl

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków

tel. 12 296 04 00; e-mail: biuro@poreczeniowy.pl

Nazwa Beneficjenta

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 266 50 41; e-mail: arl@arl.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

ul. Adama Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

tel. 41 274 46 90; e-mail: farr@farr.pl

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. (obecnie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A)

ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 816 91 62; e-mail: fundusz@arrsa.pl

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Gdańska 32, 85-008 Bydgoszcz

tel. 52 323 11 35; e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o. o.

ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław

tel. 71 795 79 99; e-mail: biuro@dfg.pl

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 66; e-mail: darsa@darsa.pl

Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (obecnie: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.)

aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

tel. 32 785 85 85; email: biuro@rfp.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze

ul. Sobieskiego 53 lok. 8, 58-500 Jelenia Góra

tel. 665 606 031; e-mail: biuro@fpkjg.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi

Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja

tel. 76 878 17 14; e-mail: fpkzlotoryja@poczta.fm

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35 lok.303, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 834 11 07; e-mail: biuro@fpk.stargard.pl

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

tel. 61 671 04 81; e-mail: biuro@fripww.pl

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o. o. (obecnie: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.)

ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin

tel. 91 333 97 71; e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

tel. 56 660 57 61; e-mail: monika.szelc@kpfpk.pl

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra

tel. 68 323 96 00; e-mail: lfpk@lfpk.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

tel. 12 617 66 00; e-mail: marr@marr.pl

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Ludwika Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa

tel. 22 840 32 35; e-mail: biuro@mfpk.com.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 36 51; e-mail: nida@nida.pl

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 4, 35-045 Rzeszów

tel. 17 862 11 66; e-mail: sekretariat@pfpk.com

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

ul. Monte Cassino 32, 70-465 Szczecin

tel. 91 424 31 30; e-mail: polfund@polfund.com.pl

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.

Ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

tel. 81 52 85 300 ; e-mail: lfp@lfr.lublin.pl

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

tel. 58 320 34 05 (06); e-mail: prfpk@prfpk.pl

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o.

ul. Miedziana 3A lok. 22, 00-814 Warszawa

tel. 22 890-98-00; e-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Al. Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań

tel. 61 855-64-80; e-mail: biuro@pfpk.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

tel. 55 276 25 70; e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Rynek 6, 63-800 Gostyń

tel. 65 572 36 33; e-mail: info@fundusz.gostyn.pl

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.

Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

tel. 32 785 85 85; e-mail: biuro@rfp.pl

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Szujskiego 66 , 33-100 Tarnów

tel. 14 621-34-50; e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

tel. 56 654 71 70; e-mail: fundusz@tfpk.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o. o.

ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 50 52; e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (obecnie: Fundusz Pomerania)

ul. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin

tel. 91 813-01-10; e-mail: biuro@funduszpomerania.pl

Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (następcą prawnym jest Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o .o.)

ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław

tel. 71 343 79 64, e-mail: biuro@dfg.pl

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 99-320 Kutno

tel. 24 355 74 50, e-mail: arrk@kutno.net.pl

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tadeusza Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 53 93; e-mail: biuro@barr.org.pl

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"

Ul. Lubelska 2e/ II piętro, 24-100 Puławy

tel. 81 470 09 00; e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" z siedzibą w Ostródzie

Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 79 57; e-mail: sekretariat@atut.org.pl

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08; e-mail: lsr@lsr.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prez. Gabriela Narutowicz 34, 90-135 Łódź

te. 605 090 958; e-mail: bok1@larr.pl

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Księdza Hugona Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole

tel. 77 441 56 20; e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Starobojarska 15, 15-073 Białystok

tel. 85 740 86 83; e-mail: fundusz@pfrr.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego (obecnie: Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych)

Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica

tel. 695946414, e-mail: biuro@ssig.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11. Budynek A. Piętro I, 57-100 Strzelin

tel. 71 39 20 766; e-mail: sisg@sisgstrzelin.pl

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków

tel. 12 296 04 00; e-mail: biuro@poreczeniowy.pl