Gala finałowa XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Gala finałowa XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Bądź z nami online 16 czerwca o godzinie 16:00.
Zapraszamy!

Program Gali

16:00 - 17:30

Otwarcie wydarzenia

Występ artystyczny - Anna Karwan z zespołem

Przemówienia otwierające

  • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów,
  • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,
  • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki,
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wręczenie naród w kategorii: wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

Wręczenie nagród w kategorii: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

Wręczenie nagród w kategorii: produkt przyszłości przedsiębiorcy

Wręczenie nagród specjalnych

Występ artystyczny - Anna Karwan z zespołem

Zakończenie

ORGANIZATORZY I PATRONATY

Organizatorzy

Patronat

Patronat mediowy