Pomiń nawigację
Kompetencje dla sektorów

Kompetencje dla sektorów

Oferta PARP w ramach projektu Kompetencje dla sektorów

Kompetencje dla sektorów to oferta doradczo - szkoleniowa dla firm w 17 sektorach: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych. Jej celem jest podnoszenie kompetencji wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W projekcie można uzyskać wsparcie w formie refundacji usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych lub studiów podyplomowych).

Bezpośrednimi realizatorami projektu są Operatorzy, wyłonieni przez PARP w trybie konkursowym.