Pomiń nawigację
Odyseja 2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych

Odyseja 2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji poświęconej rynkowi usług rozwojowych. Konferencja odbędzie się 3 marca w godz. 9:00 - 15:40 w formule online.

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu), dzięki którym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

W trakcie konferencji przedstawiciele PARP, Instytutu Badań Edukacyjnych, pracownicy firm doradczych oraz eksperci przedstawią zagadnienia dotyczące m.in. sytuacji branży usług rozwojowych w Polsce i planów wsparcia tego sektora w kolejnej perspektywie finansowej, walidacji i certyfikacji, nowych technologii wykorzystywanych na rynku edukacyjnym i cyberbezpieczeństwa z tym związanego.

Baza Usług Rozwojowych

Obejrzyj Konferencję

Transmisja konferencji: Odyseja 2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych.

Program

Część oficjalna
9:00-9:10

Rozpoczęcie wideokonferencji

9:10-9:20

Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

9:20-9:30

Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

9:30-10:00

Alison Crabb, kierownik Europejskiego programu na rzecz umiejętności, Komisja Europejska

Część merytoryczna
10:00-10:20

Informacja na temat nowej perspektywy funduszy europejskich

Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

10:20-11:00

Rynek usług rozwojowych – nowe rozdanie

Aleksandra Berg-Koza, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w PARP

Paweł Startek, kierownik Departament Rozwoju Kadr PARP

11:00-11:15

Przerwa

11:15-11:45

Przyszłość polskiego i europejskiego rynku szkoleniowego – walidacje i certyfikacje

Maciej Tauber, lider projektu w Instytucie Badań Edukacyjnych

11:45-12:15

Technologie wokół nas – jak zmieniają nasze życie i edukację?

Bartłomiej Polakowski (część 1), Senior Learning Architect w Amazon RME

12:15-13:15

Jak ukradliśmy 13 milionów PLN jednym e-mailem. Zadbaj o swoje cyberbezpieczeństwo

Piotr Konieczny, założyciel serwisu Niebezpiecznik.pl o bezpieczeństwie teleinformatycznym

13:15-13:30

Przerwa

13:30-13:45

Konkurs dla uczestników konferencji

13:45-14:15

Naucz się, jak się uczyć!

Radosław Kotarski, dziennikarz, twórca kanału Polimaty w serwisie YouTube

14:15-14:45

W jaki sposób zdobywamy wiedzę? Samorozwój – gdzie szukać najlepszych materiałów do nauki. Polecane źródła wiedzy i eksperci

Bartłomiej Polakowski (część 2), Senior Learning Architect w Amazon RME

14:45-15:30

Sztuczna inteligencja w edukacji

Aleksandra Przegalińska, filozof, futurolog

15:30-15:40

Zakończenie konferencji

Aleksandra Berg-Koza oraz Justyna Dżbik-Kluge

Prelegenci

Dariusz Budrowski

Prezes PARP. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. W latach 2016–2022 dyrektor Biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego, zrzeszającego 25 samorządów województwa podlaskiego, w którym zarządzał projektami UE w zakresie przedsiębiorczości, edukacji, zdrowia oraz współpracy ponadnarodowej. Od 2019 r. wiceprzewodniczący Rady Pożytku Publicznego Województwa Podlaskiego oraz członek Podlaskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od 2017 r. członek Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego. W latach 2012-2015 zatrudniony na stanowisku koordynatora Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W latach 2007-2014 pełniący funkcję animatora regionalnego w Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2005 r. realizował szereg zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektów z zakresu PHARE, ZPORR 2004-2006, Programy Operacyjne 2007-2013; Programy Operacyjne: Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP), Pomoc Techniczna 2014-2020 (POP KCTB), Erasmus +. Pełnił liczne funkcje w obszarze edukacji i innowacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym: doradca Ośrodka Innowacji w Łomży, ekspert krajowy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, ekspert krajowy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Wykładowca akademicki na Uczelni Jańskiego w Łomży. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów MBA.

Alison Crabb

Kierownik Europejskiego programu na rzecz umiejętności, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej. Alison Crabb pracuje w Komisji Europejskiej od 1999 roku, obecnie kieruje Europejskim programem na rzecz umiejętności w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Jej zespół współpracuje z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami, aby pomóc dorosłym w całej Europie w podnoszeniu ich umiejętności oraz w ułatwianiu zrozumienia umiejętności i kwalifikacji ponad granicami. Koordynowanie Europejskiego programu na rzecz umiejętności, to sztandarowe inicjatywy mające na celu otwieranie możliwości podnoszenia i przekwalifikowywania się dla dorosłych, obejmują Pakt na rzecz umiejętności oraz wniosek w sprawie Indywidualnych Kont Edukacyjnych. Jest również odpowiedzialna za jedno z najbardziej znanych unijnych narzędzi wspierających uczenie się i pracę ponad granicami, Europejskie Ramy Kwalifikacji. Jej poprzednia praca w Komisji obejmowała zarówno zarządzanie polityką, jak i funduszami w kształceniu i szkoleniu zawodowym, uczeniu się dorosłych i edukacji szkolnej.

Piotr Krasuski

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiadający m. in. za realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i koordynację regionalnych programów operacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: socjologia oraz stosunki międzynarodowe - integracja europejska. Od 15 lat zajmuje się programowaniem i wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce - najpierw w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, a następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aleksandra Berg-Koza

Politolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, ekspert rynku usług rozwojowych. Od dwudziestu lat uczestniczy w realizacji projektów z zakresu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i edukacji, partnerami społecznymi i administracją rządową i samorządową. Zrealizowała szereg inicjatyw badawczych w obszarze usług rozwojowych. Od 6 lat zarządza projektem Bazy Usług Rozwojowych – największej w Polsce bazy oferującej usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP. Energię życiową czerpie z podróży i ze sportu. Jest dyplomowanym trenerem fitness. Ulubione zajęcia to TRX. Do tej pory udało jej się postawić stopy na 6 kontynentach.

Paweł Startek

Kierownik w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Od ponad 20 lat zawodowo związany z PARP, w której odpowiada za realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich. Obecnie odpowiedzialny za projekt Bazy Usług Rozwojowych i Akademię Menadżera Innowacji - autorski program szkoleniowo – doradczy PARP. Prywatnie kibic sportowy, w szczególności piłki nożnej.

Maciej Tauber

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z pasji od ponad dziesięciu lat nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim UW oraz od trzech lat hokeista reprezentujący barwy 3-ligowej Torpedy Warszawa. Od sześciu lat ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz lider projektu „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu - PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku europeistyka.

Bartłomiej Polakowski

Od ponad 12 lat związany z branżą e-learningową. Lider zespołów zajmujących się wdrażaniem efektywnych rozwiązań z zakresu zdalnej edukacji, performance support, grywalizacji, blended learning. Instructional Designer, konsultant, wykładowca i prezenter z zakresu nowych technologii i ich zastosowania w edukacji. W Amazon odpowiedzialny za projektowanie i implementacje rozwiązań i narzędzi e-learningowych.

Piotr Konieczny

Ekspert ds. bezpieczeństwa, od 16 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu ich sieci przed atakami. Absolwent Glasgow Caledonian University. Wielokrotny zdobywca nagród za najlepsze prelekcje na największych polskich konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT, laureat prestiżowej nagrody Digital Shapers 2018 magazynów Forbes i Business Insider. Wykładowca studiów podyplomowych z cyberbezpieczeństwa na Akademii Marynarki Wojennej i AGH. W swojej karierze przeszkolił ponad 400 000 osób, a swoim ogólnopolskim cyklem wykładów "Jak nie dać się zhackować?" i darmowymi poradnikami na YouTube znacząco wpłynął na poziom bezpieczeństwa Polaków. Piotr jest założycielem Niebezpiecznik.pl, kilkudziesięcioosobowej firmy doradczej, która nie tylko konsultuje projekty pod kątem bezpieczeństwa IT, ale także prowadzi największy w Polsce serwis poświęcony tematyce szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa i prywatności. W ramach Niebezpiecznika, Piotr zarządza zespołem wykonującym audyty i testy penetracyjne systemów teleinformatycznych oraz prowadzi szkolenia zarówno dla administratorów jak i programistów oraz zwykłych pracowników, którzy w ramach służbowych obowiązków korzystają z komputerów i internetu. Uwielbia osoby, które czytają biografie prelegentów do końca.

Radosław Kotarski

Założył wydawnictwo Altenberg, w którym wprowadził na rynek swoją książkę Włam się do mózgu. Bez udziału księgarni dotarł z nią do ponad 70 tys. odbiorców. Jego wydawnictwo stało się pomostem między publikowaniem książek na własną rękę, a skostniałym, tradycyjnym modelem wydawania. Współtworzył także LifeTube – największą sieć partnerską YouTube w Europie Środkowej. Za swoje osiągnięcia biznesowy odebrał sporo nagród. Występował na dziesiątkach gal, konferencji i kongresów w roli prowadzącego oraz prelegenta. Współpracował z wielkimi polskimi i światowymi firmami w ramach organizowanych przez nich wydarzeń. W ich trakcie opowiadał o wszystkim, co ma wartość dla audytorium – od roli działu HR przy budowie egipskich piramid, przez zmianę codziennych nawyków za sprawą inspiracji płynącej od wielorybów, po intrygującą powszechną pogardę dla kawy w starej Polsce. Do dzisiaj dzierży rekord wypełnionej po brzegi auli Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie jego wykładu o nowoczesnych sposobach uczenia się.

Aleksandra Przegalińska

Profesorka Akademii Leona Koźminskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2021 r. rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

Justyna Dżbik-Kluge

Dziennikarka radiowa i telewizyjna. W mediach od 2002 roku. Zaczynała w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła młodzieżowy program "Rower Błażeja", a kilka lat później była gospodynią codziennego magazynu kulturalnego TVP Warszawa "Qadrans Qltury". Przez 9 lat pracowała w Polskim Radiu, gdzie prowadziła m.in. Poranki w Czwórce i "Popołudnie z Jedynką" w Pierwszym Programie PR. Po odejściu z Polskiego Radia przez pięć lat pracowała w Radiu ZET, gdzie prowadziła m.in. wieczorny program "Halo ZET". Obecnie związana z Radiem 357, gdzie w każdą niedzielę po 20.00 opowiada o literaturze w audycji "Książki. Lubię to!". Regularnie współpracuje z Empikiem, gdzie prowadzi spotkania autorskie z pisarkami i pisarzami. Jest producentką i jedną z prowadzących projekt "Korzenie pamięci" Muzeum Powstania Warszawskiego. Prowadzi również konferencje, debaty, panele dyskusyjne i spotkania. Poza pracą nieustannie próbuje ogarnąć świat macierzyństwa, który konsekwentnie wywracają do góry nogami dwaj synowie - siedmioletni Henryk i czteroletni Marian.

Konkurs

W trakcie konferencji BUR przeprowadzony zostanie konkurs online dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Regulamin konkursu

Konkurs

Zapisz się