Pomiń nawigację
Kompetencje pracowników - stan obecny i wyzwania rynkowe

Kompetencje pracowników - stan obecny i wyzwania rynkowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zapraszają na konferencję prezentującą wyniki najnowszej edycji badania Bilansu Kapitału Ludzkiego. Spotkanie odbędzie się 17 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Jego celem jest zdiagnozowanie oraz monitorowanie zasobów kapitału ludzkiego istniejących na polskim rynku oraz czynników odpowiadających za ich rozwój. Wyniki badań są podstawą do formułowania rekomendacji dla polityk publicznych, w obszarach takich jak: nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości.

Bilans Kapitału Ludzkiego

W tym roku wiodącym tematem są zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także wpływ tych zmian na pracodawców i pracowników. Podczas spotkania nasi eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące:

 • Czy na pewno mamy rynek pracownika?
 • Czy i jaki wpływ mają Millenialsi na zmieniającą się kulturę organizacji i systemy zarządzania pracownikami?
 • Jak pracodawcy postrzegają osoby 50+?
 • Czy i jak uczą się dorośli Polacy?

Badanie realizowane jest od 2009 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Program konferencji

Kompetencje pracowników - stan obecny i wyzwania rynkowe

17 września br., Centrum Nauki Kopernik
(Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa)

Rejestracja

09:30-10:00

Kawa powitalna

Start

10:00-10:10

Powitanie i otwarcie konferencji

Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP

Prezentacja wyników BKL

10:10-10:30

Co o polskim rynku pracy mówią dane BKL? Problemy i wyzwania w drodze do budowania gospodarki 4.0

dr Barbara Worek – Instytut Socjologii oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Sesja plenarna

10:30-12:00

Czy kompetencje zawodowe Polaków odpowiadają wymaganiom współczesnej gospodarki? Jak wspierać rozwój kadr polskiej gospodarki?

 • Grzegorz Baczewski – Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
 • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Tomasz Konik – Wiceprezes Zarządu Deloitte w Polsce
 • Marek Niedużak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • Artur Żwak - partner Zarządzający działem Assurance; Ernst&Young
Moderacja: Wojciech Szeląg

Przerwa kawowa

12:00-12:30

Część panelowa – panele równoległe

12:30-14:00

Panel 1: Millenialsi oraz kluczowe znaczenie kultury i wartości firmy

Obraz Millenialsów wyłaniający się z badań PARP. Oczekiwanie spójności pomiędzy prezentowanymi przez nich wartościami, a ofertą pracodawcy; rola wizerunku pracodawcy w nowoczesnej gospodarce. Zarządzanie kapitałem ludzkim jako jeden z kluczowych filarów, na jakich biznes jest oparty.

Prezentacja wprowadzająca:

 • dr Magdalena Jelonek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Agnieszka Ciećwierz – Partner w Sigmund Polska oraz ekspert HR
 • Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL, Partner ForFuture
 • dr Justyna Sarnowska - Instytut Nauk Społecznych, SWPS
 • Daniel Arak – Członek Zarządu, ITMAGINATION sp. z o.o.

12:30-14:00

Panel 2: Rynek pracy a pokolenie 50+

Czynniki warunkujące aktywność zawodową. Kto z niepracujących szuka pracy? Czynniki utrudniające znalezienie i podjęcie pracy. Aktywność zawodowa osób 50+. Starsze pokolenie w miejscu pracy – unikalne kompetencje czy określone braki?

Prezentacja wprowadzająca:

 • dr Szymon Czarnik, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Monika Buchajska-Wróbel, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)
 • dr hab. Agnieszka Chłoń – Domińczak, prof. SGH – Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ – Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
 • Ewa Flaszyńska - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, MRPIPS
 • Agnieszka Grzegorczyk – Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego, Poczta Polska S.A.

12:30-14:00

Panel 3: Czy na pewno mamy rynek pracownika?

Czy nie jest tak, że mamy rynek pracownika tylko z punktu widzenia pracodawcy? Czy pracownicy rzeczywiście mogą znaleźć pracę odpowiednią dla ich kwalifikacji? Niedopasowanie kompetencyjne, niedobór czy nadwyżka kompetencji?

Prezentacja wprowadzająca:

 • dr Marcin Kocór, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Piotr Bartosiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, MEN
 • Joanna Czarnecka - Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem, PKO Bank Polski
 • Jakub Gontarek - członek Rady Programowej ds. Kompetencji PARP, ekspert Konfederacja Lewiatan
 • Anna Wertenstein-Żuławska - Senior Talent Acquisition and Development Specialist, Randstad Polska
 • Piotr Poprawski - Dyrektor Capgemini Software Solutions Center

Sesja podsumowująca panele

14:00-14:30

Lunch

14:30-15:30

Prelegenci

Grzegorz Baczewski

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Monika Buchajska-Wróbel

Prezes Zarządu SIM

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Agnieszka Ciećwierz

Partner w firmie Sigmund Polska

Joanna Czarnecka

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO BP

Szymon Czarnik

Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ

Grzegorz Filipowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute)

Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Magdalena Jelonek

Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Marcin Kocór

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Jolanta Perek-Białas

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Justyna Sarnowska

Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Jakub Gontarek

Ekspert Konfederacji Lewiatan

Artur Żwak

Ernst&Young, Partner Zarządzający Działem Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Polsce

Tomasz Konik

Wiceprezes Zarządu Deloitte, odpowiedzialny za obszar strategii w dziale Konsultingu

Agnieszka Grzegorczyk

Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego, Poczta Polska S.A.

Barbara Worek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Piotr Poprawski

Dyrektor Capgemini Software Solutions Center

Anna Wertenstein-Żuławska

Trener biznesu

Daniel Arak

Współzałożyciel i Członek Zarządu ITMAGINATION, Członek YPO Young Presidents’ Organization

Marek Niedużak

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym

Lokalizacja

Organizatorzy

Patronat

Zarejestruj się na konferencję

Brak możliwości zapisu.