Pomiń nawigację

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości XXIII Edycja

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

NAGRODA

Innowacyjne urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego metoda FMSF

zgłoszony przez Angionica Sp. z o.o.

Obejrzyj materiał wideo promujący laureata

WYRÓŻNIENIA

„CardioCube”

zgłoszony przez CardioCube Sp. z o.o

„Bioseco BPS, innowacyjny system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii”

zgłoszony przez Bioseco Sp. z o.o.

„Pan-cancer profiler”

zgłoszony przez MNM Diagnostics Sp. z o.o.

„Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności”

zgłoszony przez EXDIN Solutions Sp. z o.o.

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

NAGRODA


„VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc

zgłoszony przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Obejrzyj materiał wideo promujący laureata

WYRÓŻNIENIE
Nagroda Specjalna Ministra Edukacji i Nauki


„Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych”

zgłoszony przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

WYRÓŻNIENIE


„Kapsuła Badan Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy”

zgłoszony przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

„Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego”

zgłoszony przez Politechnika Łódzka

Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

NAGRODA

„FRANKD szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2

zgłoszony przez GeneMe Sp. z o.o. i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Obejrzyj materiał wideo promujący laureata

WYRÓŻNIENIE

„Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych”

zgłoszony przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz

„Innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych”

zgłoszony przez Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów

„HUGO – innowacyjna technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin”

zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.

Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

Nagrody specjalne

Nagrody specjalne

Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

InnerWeb (InnerWeb Sp. z o.o.)

 

Nagroda Specjalna za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę
(na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności)

Instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen2 Extraction Unit) (Usagi Sp. z o.o.)

 

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji
Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

SOLHOTAIR wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.)

 

Nagroda wspólna PARP i NCBR

Bioniczna Proteza Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.)