Pomiń nawigację

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości XXV Edycja

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

NAGRODA

„EndoRNA qRT-PCR test” zgłoszony przez Diagendo Sp. z o.o. 

Nagrodzony produkt to test laboratoryjny, który umożliwia diagnozę endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR, która po pandemii koronawirusa stała się powszechnie dostępna. Technologia umożliwia ilościowe oznaczenie poziomu genu FUT4 odpowiedzialnego za endometriozę. Test zmienia całkowicie diagnostykę tej bardzo częstej i przewlekłej choroby układu rozrodczego kobiety. Szybki test, w którym wynik otrzymywany jest w ciągu 24 godz. przekłada się więc na możliwość wczesnego wykrycia choroby i wdrożenia leczenia.

Obejrzyj materiał wideo promujący laureata.

WYRÓŻNIENIA

„MMB SmartGridEnabler - regulator napięcia i symetryzator prądu w sieciach niskiego napięcia” zgłoszony przez MMB Drives Sp. z o.o.

MMB SmartGridEnabler to aktywny regulator napięcia przeznaczony do sieci niskiego napięcia z dwukierunkowym przepływem energii. Działanie MMB SmartGridEnabler polega na kondycjonowaniu prądów i napięć pobieranych z sieci elektroenergetycznej przez wytwórców i odbiorców energii. Zainstalowanie rozwiązania w odpowiednich miejscach sieci transformuje linie dystrybucyjne zaprojektowane na dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców, w inteligentne sieci dostosowujące się do warunków generacji oraz sterujące wskazanymi urządzeniami, w tym magazynami energii. Produkt jest skierowany do spółdzielni prosumenckich, operatorów klastrów energetycznych i operatorów systemów dystrybucyjnych na których terenie funkcjonuje dużo mikroinstalacji fotowoltaicznych.

„Wielkogabarytowe drukarki 3DCP (3D Concrete Printing) automatycznie wytwarzające zbrojone struktury betonowe z kruszywem” zgłoszone przez REbuild Sp. z o. o.

Wyróżniony produkt to drukarki 3D do betonu o różnych gabarytach i różnym zastosowaniu wykorzystujące autorską technologię druku 3D betonem. Proces druku betonem polega na kontrolowanym nakładaniu warstw mieszanki z kruszywem jedna na drugiej a co kilka warstw układane są zbrojeniowe pręty kompozytowe. Zaproponowana metoda umożliwia zbrojenie praktycznie dowolnych kształtów drukowanych z betonu. Technologia odpowiada na coraz bardziej zauważalną potrzebę zautomatyzowania sektora budowlanego. Gwarantuje dużo większą dokładność wykonania oraz powtarzalność drukowanych struktur.

„Wood Pack – konstrukcja Gotowe do Montażu” zgłoszony przez Wood Core House Sp. z o.o.

Wood Pack to system drewnianych konstrukcji szkieletowych do budowy budynków. Składa się z modułowych elementów gotowych do montażu wraz z niezbędnymi elementami złącznymi oraz instrukcją montażu. Obejmuje 20 specjalnie opracowanych modułów dostosowanych do każdego segmentu budownictwa. Moduły cechują się dużą trwałością i wytrzymałością, ognioodpornością a także dużą izolacyjnością akustyczną i termiczną. Szybkość montażu znacznie przewyższa tradycyjne budownictwo szkieletowe. System dopuszcza też łączenie technologii mur-drewno oraz rozbudowę istniejących budynków.

"Platforma do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej"” opracowana przez Hemolens Diagnostics Sp. z o.o.

Platforma będąca wyrobem medycznym, pozwala na precyzyjną ocenę tętnic, prawidłowości przepływu krwi, a tym samym – ocenę prawidłowości ukrwienia mięśnia sercowego. Postawienie diagnozy możliwe jest dzięki stworzeniu wirtualnego bliźniaka serca pacjenta i zastosowaniu obliczeniowej mechaniki płynów. Rozwiązanie wyróżnia bezinwazyjność, dokładność, szybkość oraz pełna personalizacja diagnozy. Rozwiązanie pozwoli na znaczną redukcję procedur inwazyjnych związanych z hospitalizacją pacjentów oraz ułatwi dostęp do zaawansowanej diagnostyki.

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

NAGRODA

„Bezpieczny hybrydowy (dwupłaszczowy) zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności” zgłoszony przez Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodzone rozwiązanie to nowatorska konstrukcja zbiornika, który pozwala na przetrzymywanie wodoru w bardzo wysokim ciśnieniu. Dzięki większej gęstości energii można zmagazynować w nim więcej wodoru. Zredukowano jednocześnie rozmiar zbiornika względem konkurencyjnych rozwiązań a także podniesiono poziom bezpieczeństwa eksploatacji. Produkt odpowiada na przyszłe zapotrzebowanie na nowe paliwa.

Obejrzyj materiał wideo promujący laureata.

WYRÓŻNIENIA

 

„HydroGEN - innowacyjny stałotlenkowy elektrolizer do wytwarzania bezemisyjnego wodoru” zgłoszony przez Instytut Energetyki - Instytut Badawczy.

Wyróżnione rozwiązanie to urządzenie o unikalnej konstrukcji służące do produkcji wodoru. Jedną z istotnych nowości jest wykorzystanie techniki druku 3D z past szklanych do produkcji komponentów elektrolizerów. Wyróżnia je wyższa sprawność, bezemisyjność a zarazem najniższa energochłonność. Wodór otrzymany w stałotlenkowym elektrolizerze charakteryzuje się niezwykle wysoką czystością, spełniając wymogi paliwa dla pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. Elektrolizer HydroGEN umożliwi również produkcję wodoru z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

„Hogweed - urządzenie do mikrofalowego niszczenia roślin inwazyjnych” zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Hogweed to zdalnie sterowany pojazd gąsienicowy do mikrofalowego niszczenia roślin inwazyjnych, w szczególności barszczu Sosnowskiego, barszczy kaukaskich, jak również innych niepożądanych roślin, których eliminacja ze środowiska jest bardzo trudna. Naświetlanie mikrofalami wskazanego obszaru pozwala także na wyeliminowanie nasion tych roślin co zapobiega ich odrastaniu. Pozwala to na ograniczenie stosowania szkodliwych dla środowiska chemicznych środków zwalczania roślin. Rozwiązanie jest unikalne gdyż tego typu technika nie była dotychczas wykorzystywana.

Produkt Przyszłości wspólny instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

NAGRODA

„W2H2 - reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla” zgłoszony przez W2H2 Sp z o.o. oraz Politechnikę Gdańską.

Nagrodzony produkt to reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów komunalnych i przemysłowych, w którym odpady poddawane są rozkładowi (a nie spalaniu) w temp. do 850 stopni C. Innowacja polega na jednoczesnej utylizacji odpadów oraz oczyszczaniu produktów reakcji w tym samym urządzeniu dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. Otrzymywany jest karbonizat o zawartości ok. 60% węgla oraz odzyskiwana energia w postaci gazu o dużej zawartości wodoru. Rozwiązanie pozwala na tworzenie małych farm, w których odpady będą miejscowo przetwarzane na energię do dalszego wykorzystania jako lokalne wytwórnie wodoru.

Obejrzyj materiał wideo promujący laureata.

WYRÓŻNIENIA

„System SARUAV do detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych jako narzędzie wspierające poszukiwanie osób zaginionych” zgłoszony przez SARUAV Sp. z o.o. i Uniwersytet Wrocławski.

Wyróżniony produkt to system geoinformatyczny do detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych, który wspiera służby ratownicze w poszukiwaniu osób zaginionych z wykorzystaniem dronów. System zapewnia automatyczne i szybkie przetwarzanie dużych zbiorów zdjęć lotniczych wykonanych podczas akcji poszukiwawczych dzięki czemu już w kilka minut można wskazać potencjalne miejsca przebywania ludzi. Rozwiązanie przyczynia się do skrócenia czasu akcji poszukiwawczych, zmniejszenia związanych z tym kosztów a także do wzrostu efektywności wykorzystania dronów w tego typu akcjach.

„MesoCellA-Ortho – komórkowy produkt leczniczy terapii zaawansowanej dla zastosowań w ortopedii” zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński i GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o.

MesoCellA-Ortho to nowy lek komórkowy, który jest biologicznym produktem leczniczym terapii zaawansowanej. Substancję czynną leku stanowią ludzkie komórki macierzyste/stromalne pozyskane z tkanki tłuszczowej zgodnie ze standardem GMP (czyli w reżimie wymaganym od leków). Produkt dedykowany jest do zastosowania w ortopedii - w leczeniu ubytków chrzęstno-kostnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, która stanowi globalny problem cywilizacyjny. Preparat sprzyjać będzie regeneracji chrząstki szklistej, poprawie ruchomości stawu a tym samym podniesieniu komfortu życia. Może wyeliminować również potrzebę wszczepienia implantu stawu kolanowego. Lak ten oferuje znaczącą przewagę nad obecnie stosowanymi preparatami.

Produkt Przyszłości wspólny instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy

Nagrody specjalne

Nagrody specjalne

Nagroda specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

„Holo4Labs - innowacyjne oprogramowanie w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości, korzystające z algorytmów AI (Voice Recognition, Computer Vision, Spatial Anchoring) wpierające laboratoria w skutecznym przeprowadzaniu badań” zgłoszone przez Holo4Labs Sp. z o.o.

Nagrodzony produkt Holo4Labs to rozwiązanie z zakresu rozszerzonej rzeczywistości, korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji, które usprawnia pracę laboratoriów. Jest połączeniem autorskiego oprogramowania oraz okularów Microsoft HoloLens 2. Dzięki wirtualnemu ekranowi, na którym wyświetlane są informacje i obrazy (hologramy) zintegrowane z danymi w systemie laboratoryjnym możliwa jest dwukierunkowa komunikacja, szybkie skanowanie próbek, wprowadzanie danych bez użycia komputera, podgląd i edycja potrzebnych danych. Skraca to czas wykonania procedur przez laboranta, umożliwia bardziej efektywną pracę, redukuje ilość popełnionych błędów. Umożliwia też wgląd w proces badawczy w czasie rzeczywistym. Na rynku nie istnieje rozwiązanie o tak szerokiej funkcjonalności, które ma zastosowanie w procesie badań laboratoryjnych.

Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności)

„Osmia 4.0 do profesjonalne zapylanie upraw sadowniczych” zgłoszone przez Osmia Future Sp. z o.o.

Osmia 4.0 to kompleksowy produkt składający się z mobilnych siedlisk (uli) dla dzikich owadów zapylających uprawy sadownicze (takich jak pszczoły murarki), aplikacji do zarządzania procesem zapylania oraz urządzenia do serwisu, czyszczenia i dezynfekcji tych siedlisk. Ule OsmiaBox są wielokrotnie wykorzystywane ponieważ wraz z kokonami pszczół wynajmowane są sadownikom na okres kwitnienia upraw. Aplikacja dostarcza wielu funkcjonalności dotyczących m.in. potrzebnej ilości uli i prawidłowego ich rozmieszczenia a także przebiegu zapylania. Innowacją jest również w pełni zmechanizowany serwis uli. Rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia jakości i ilości uzyskiwanych plonów, odpowiada na potrzeby sadowników a jednocześnie jest tańsze od rozwiązań konkurencyjnych.

 

Nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Technologii

„MMB SmartGridEnabler – regulator napięcia i symetryzator prądu w sieciach niskiego napięcia” zgłoszony przez MMB Drives Sp. z o.o. 

 

Nagroda specjalna Ministra Edukacji i Nauki

„W2H2 - Reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla” zgłoszony przez W2H2 Sp z o.o. i Politechnikę Gdańską.

 

Nagroda specjalna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Nagroda PARP i NCBR

„Autonomiczny, elektryczny minibus Blees jako uzupełnienie komunikacji publicznej” zgłoszony przez Blees Sp. z o.o. i Politechnikę Śląską.

Pojazd BLEES to pierwszy polski bezemisyjny minibus z systemem autonomicznego sterowania. W pojeździe wykorzystany zostanie najnowocześniejszy system zdalnego sterowania i monitoringu w czasie rzeczywistym a także nowatorski system informacji pasażerskiej. Innowacja proponowanego rozwiązania polega na wykorzystaniu transportu na życzenie co oznacza, że trasy przejazdów dostosowywane są na bieżąco do aktualnego zapotrzebowania. Produkt tworzony jest w celu wyeliminowania problemów w transporcie publicznym zwłaszcza na przedmieściach, na terenach zamkniętych oraz w godzinach nocnych, kiedy transport nie jest dopasowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

 

Szerszy opis nagrodzonych i wyróżnionych projektów znaleźć można w Katalogu laureatów XXV edycji konkursu