Pomiń nawigację
Sprawdź aktualne przetargi

Sprawdź aktualne przetargi

Krajowe bazy danych zamówień publicznych

Informacje o zamówieniach publicznych w różnych krajach (także poza Unią Europejską):

http://simap.europa.eu/supplier/national-procurement-databases/index_pl.htm

 

Zamówienia UE

Zamówienia publiczne z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spoza nich w internetowej wersji Suplementu do Dziennika Urzędowego UE (Tenders Electronic Daily):

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

 

Zamówienia systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Platforma zamówień publicznych systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (The United Nations Global Marketplace):

https://www.ungm.org

 

Zamówienia Grupy Banku Światowego

Informacje o zamówieniach publicznych Grupy Banku Światowego (The United Nations Development Business):

http://projects.worldbank.org/sector?lang=en&page=procurement

https://www.devbusiness.com

 

Zamówienia OECD

Informacje o przetargach na stronie internetowej OECD: http://www.oecd.org/callsfortenders/

Informacje o przetargach OECD i rejestracja w bazie dostawców: https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html

 

Zamówienia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Project procurement: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20services

Corporate procurement: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Corporate%20goods%20works%20and%20services

Consultancy services: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Consultancy%20Services

 

Zamówienia African Development Bank Group

https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/

 

Zamówienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

https://procurement.osce.org/tenders?search=&page=1