Pomiń nawigację

Nabór ekspertów 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów zaangażowanych w wybór projektów do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój został zakończony z dniem 20 maja 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o naborze ekspertów w perspektywie 2021-2027 dostępne są na www.parp.gov.pl/eksperci.


Trwa nabór ekspertów zaangażowanych w wybór projektów do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój.

Zachęcamy do zgłaszania się kandydatów na ekspertów w ramach POIR i POPW szczególnie w dziedzinach:

  • wzornictwo przemysłowe
  • innowacje
  • internacjonalizacja biznesu
  • rynki zagraniczne i zarządzanie.

Jak się zgłosić?

Załóż konto w naszym systemie a następnie zaloguj się
W polu „Zakładam konto jako”wybierz „Ekspert”

Wykazy kandydatów na ekspertów

Poniżej zamieszczamy wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego programu operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.