Pomiń nawigację
Norway Grants Innovation Day 2023

Norway Grants Innovation Day 2023

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zielonej oraz niebieskiej gospodarce i przedsiębiorczości, a także wsparciu Funduszy Norweskich w Polsce. Dołącz do nas już 28 marca o godz. 10:00 stacjonarnie w Poznaniu lub online. Zapraszamy!

O KONFERENCJI

Norway Grants Innovation Day to najlepsze miejsce do rozmów o technologii przyjaznej środowisku (również z uwzględnieniem rozwiązań dla wód śródlądowych i morskich), a także o zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju w firmach i ich bezpośrednim otoczeniu. W sprawach najważniejszych głos zabiorą dedykowani praktycy i eksperci.

Podczas konferencji przyjrzymy się temu jaki wpływ mają przedsiębiorcy na swój biznes oraz na środowisko w którym pracują. Poznamy nowe eko-innowacje i rozwiązania na miarę dzisiejszych czasów i trendów na naszym rynku. Poruszymy także tematykę wsparcia i dofinansowania z Funduszy Norweskich, ich wpływu na polską gospodarkę oraz poznamy tajniki współpracy polsko-norweskiej.

Konferencja organizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, który relizuje poprzez wsparcie z Funduszy Norweskich (Norway Grants). Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii.

Wydarzenie dedykowane jest firmom, start-upom, ekspertom oraz instytucjom otoczenia biznesu, a także wszelkim osobom zainteresowanym wskazaną dziedziną i obszarem tematycznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny zarówno stacjonarnie w Poznaniu, jak i online. Limit rejestracji uczestników na wydarzenie stacjonarnie został wyczerpany. Zapisy nie są już możliwe.

Zachęcamy do oglądania transmisji online w dniu trwania wydarzenia – poniżej na stronie lub na profilu Facebook PARP. Transmisja jest ogólnodostępna i nie wymagana jest rejestracja.

Dołącz do konferencji online i obejrzyj transmisję 

O KONFERENCJI

Obejrzyj konferencję

Współpraca

Program

Prowadząca: Justyna Dżbik – Kluge – dziennikarka, moderatorka konferencji, debat i paneli dyskusyjnych

9:30 – 10:00

Powitalna kawa dla uczestników

10:00 – 10:20

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

 • Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Mikołaj Rózycki – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10:20 – 10:50

Keynote Speech: Innowacje, ESG oraz zrównoważony rozwój - redefinicja i wzmacnianie sukcesu w epoce inteligencji

 • Marcin Petrykowski - Prezes Zarządu w grupie kapitałowej Atende S.A.

10:50 – 11:40

Blok I: Współpraca międzynarodowa – Polska i Norwegia

Prezentacja: Fundusze Norweskie z PARP – jak wsparcie Norwegii wpływa na rozwój polskiego biznesu?

 • Izabela Wójtowicz - Dyrektor w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP

Panel dyskusyjny: Współpraca z Norwegami – savoire-vivre kluczem dobrych relacji biznesowych

 • Michał Sękowski – Ekspert w Katedrze Zarządzania Strategicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Monika Kisiel – Menedżer w Centrum Inwestycji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Magdalena Szczepańska - Współzałożycielka Szkoły Językowej Trolltunga

Success stories: Projekcje filmów o przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie z Funduszy Norweskich. Zainspiruj się!

11:40 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Blok II: Green Innovations – Power on!

Success stories: Projekcje filmów o przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie z Funduszy Norweskich. Zainspiruj się!

Panel dyskusyjny: Zazielenianie procesów w przedsiębiorstwach – korzyści dla przedsiębiorcy, korzyścią dla otoczenia. Samowystarczalność energetyczna.

 • Tomasz Balcerowski - Prezes Zarządu, EKOINBUD
 • Dr inż. Marcin Parchomiuk – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Jolanta Okońska - Kubica - Dyrektor zarządzający ENVIPOL
 • Agnieszka Figielek - Partner w Pasywny m2

Panel dyskusyny: Ekoprodukty – innowacje przyjazne środowisku

 • Dr inż. Jakub Pulka - Ekspert w Pracownii Ekotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr Jan T. Mizgajski - Senior Sustainabilty Analyst w Clouds on Mars, członek grupy roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG przy Ministerstwie Finansów
 • Krzysztof Misiewicz – Założyciel projektu CEGLARNiA oraz RE.FEE
 • Marcin Koziorowski – CEO w EcoBean

13:30 – 14:10

Lunch - poznaj norweskie przysmaki

14:10 – 15:10

Blok III: There is no Green without Blue

Success stories: Projekcje filmów o przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie z Funduszy Norweskich. Zainspiruj się!

Panel dyskusyjny: Woda i jej otoczenie – jak w zgodzie z naturą prowadzić działalność gospodarczą?

 • Dr inż. Tomasz Warężak - Ekspert KIS GOZ przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • Jerzy Ślusarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, PROTE Technologie dla Środowiska
 • Emilia Kopeć - Ekspert w Agencji Rozwoju Przemysłu

15:15

Zakończenie konferencji

15:15 – 16:00

Networking

 

Wkrótce po konferencji będzie dostępne nagranie transmisji. Zapraszamy!

Prelegenci

FUNDUSZE NORWESKIE Z PARP

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrażaniu na rynek innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF).

PARP jest Operatorem Programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' realizowanego w ramach Funduszy Norweskich. Zakłada on wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech głównych obszarach:

 • Zielone technologie, czyli technologie przyjazne środowisku (Schemat Green),
 • Niebieskie technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych (Schemat Blue Growth),
 • Technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych (Welfare Technolgies).

Dodatkowo realizowany jest Schemat Małych Grantów (dla przedsiębiorczych kobiet) wspierający projekty i firmy prowadzone lub zarządzane przez kobiety.

Zadaniem Programu jest też wzmocnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i partnerami z Norwegii.

Dowiedz się więcej o Funduszach Norweskich

Sprawdź jakie wsparcie otrzymują firmy z Funduszy Norweskich

FUNDUSZE NORWESKIE Z PARP

ENGLISH

Norway Grants Innovation Day is the best place to talk about environmentally friendly technology (including solutions for inland and sea waters), as well as about sustainable and responsible development in companies and their close surroundings. The best experts and practitioners will speak on the most important issues.

We will look at the impact that entrepreneurs have on their business and the environment in which they work. We will learn about new eco-innovations and solutions tailored to the currnet times and trends on our market.

During the conference, we will also discuss the subject of support received from the Norway Grants, their impact and results on the Polish economy. We will have a look at the of Polish-Norwegian cooperation as well.

The conference is organized by the Polish Agency for Enterprise Development as part of the "Entrepreneurship Development and Innovation" Program, which is implemented through support from the Norway Grants. Poland is one of several countries that implement support programs co-financed by the Government of Norway.

The event is dedicated to companies, start-ups, experts and business environment institutions, as well as all participants interested in the indicated field and thematic area.

PARTICIPATION

Participation in the conference is free of charge. The number of places on-site is limited. If you would like to join, please coctact the coordinator – Karolina Okręglak-Hoty (karolina_okreglak@parp.gov.pl).

You can also join us here on the website because internet broadcast will be available - as well as the recording with translation shortly after the event.

Thank you!

ENGLISH