Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Pracodawca Jutra

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY SKŁADAJĄCYM ZGŁOSZENIE
5. Podstawowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
7. Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszenia
II. OPIS INICJATYWY EDUKACYJNEJ

Szczegółowość opisu ma wpływ na końcową ocenę zgłoszenia.

Formularz ma limity znaków.

5. Okres realizacji inicjatywy edukacyjnej
12. Linki do źródeł internetowych prezentujących informacje o inicjatywie edukacyjnej (np. adresy stron internetowych, linki do zdjęć, filmów, prezentacji, artykułów, etc.).
III. Oświadczenie

Osoba upoważniona do złożenia oświadczenia: