Pomiń nawigację

Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE

Szukasz informacji nt. kredytów i gwarancji finansowanych przez Unię Europejską? W Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej doradzimy Ci i pomożemy znaleźć ofertę dostosowaną do potrzeb Twojego biznesu!

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Ułatwiamy dostęp do preferencyjnego finansowania z Programów UE. Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, możesz skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń i kapitału dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej.

Sprawdź ofertę KPK

Nasze usługi są świadczone bezpłatnie.

Finansowanie

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w instrumentach finansowych programów UE:

 • kredyty inwestycyjne,
 • kredyty obrotowe,
 • leasing,
 • pożyczki,
 • poręczenia kredytowe,
 • kredyty inwestycyjne,
 • finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Dla kogo?

Preferencyjne finansowanie jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, w tym:

 • dla rozpoczynających działalność,
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż,,
 • dla dużych firm.

Na co?

Środki mogą być wykorzystane m.in. na:

 • tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw,
 • działalność badawczo-innowacyjną,
 • zakup środków transportu,
 • finansowanie kontraktów.

Dlaczego?

Główne korzyści dla przedsiębiorców:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia,
 • brak lub niższy wymagany wkład własny,
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej,
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania,
 • obniżenie marży,
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej,
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek,
 • oferta łatwo dostępna (cała Polska, kilka tysięcy placówek),
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów.

Kontakt

Skontaktuj się z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych Programów UE

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

 

PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

 

 Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.