Pomiń nawigację
Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego

Cykl webinarów nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy

O cyklu wydarzeń

W ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II zrealizowaliśmy cykl wydarzeń (konferencje i webinaria), na których prezentowaliśmy wyniki badań ogólnopolskich i branżowych. Podczas spotkań dyskutowaliśmy nt. trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji jakich potrzebują pracodawcy aby dostosować się do zmieniających się warunków działania oraz sposobów w jaki Polacy rozwijają swoje kompetencje. Porozmawialiśmy także o kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

Wydarzenia skierowane były przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców,
  • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie pracą oraz przygotowanie i rozwój kompetencji pracowniczych - przedstawicieli działów HR, rekrutacji, działów szkoleń i rozwoju,
  • organizacji przedsiębiorców,
  • ekspertów i analityków branżowych,
  • przedstawicieli administracji publicznej, instytucji rynku pracy,
  • przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych). 
O cyklu wydarzeń

Obejrzyj wydarzenia zrealizowane w 2023 roku