Pomiń nawigację
Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego

Cykl webinarów nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy

O cyklu wydarzeń

Zapraszamy do udziału w webinariach, prezentujących najnowsze wyniki badań ogólnopolskich i branżowych prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II. Podczas spotkań dyskutować będziemy nt. trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji jakich potrzebują pracodawcy aby dostosować się do zmieniających się warunków działania oraz sposobów w jaki Polacy rozwijają swoje kompetencje. Porozmawiamy także o kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

  • przedsiębiorców,
  • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie pracą oraz przygotowanie i rozwój kompetencji pracowniczych - przedstawicieli działów HR, rekrutacji, działów szkoleń i rozwoju,
  • organizacje przedsiębiorców,
  • ekspertów i analityków branżowych,
  • przedstawicieli administracji publicznej, instytucji rynku pracy,
  • przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych). 
O cyklu wydarzeń

Obejrzyj webinaria zrealizowane w 2023 roku