Early Warning

Early Warning

Wsparcie konsultantów i mentorów dla przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej

Early Warning Poland

System wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach jest testowany w czterech krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Działania są dostosowane systemu prawnego i uwarunkowań kulturowych. Do projektu Early Warning Poland może zgłosić się każdy przedsiębiorca, który zauważył pierwsze oznaki potencjalnego kryzysu.


W ramach projektu została stworzona sieć konsultantów i mentorów. Konsultanci będą odpowiedzialni za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.


Rolę mentora pełnią doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami w przeszłości przeżywali trudności, prowadząc własne firmy, i którzy są skłonni, pro publico bono, podzielić się swoimi doświadczeniami. Mentor jest dla przedsiębiorcy wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, motywuje go do działania i towarzyszy w zmianie.

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają członkowie zespołu EW Poland. W tym celu uruchomiona została infolinia +48 664 316 709 oraz adres ewe@parp.gov.pl.


Projekt Early Warning Poland realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. Obie organizacje ściśle ze sobą współpracują przez cały okres trwania projektu. PARP odpowiada za pracę konsultantów oraz współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi. Zadaniem FFR jest zorganizowanie sieci mentorów oraz stworzenie im jak najlepszych warunków działania, między innymi poprzez organizowanie szkoleń i wymiany doświadczeń.

Early Warning Europe

Niewypłacalność przedsiębiorstw stanowi istotny problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw staje w obliczu bankructwa. W wyniku tego zjawiska pracę traci ok. 1,7 mln osób. Wiele z tych firm można by uratować, gdyby w porę zauważyły swoje problemy i podjęły działania, by je rozwiązać. Komisja Europejska w dokumencie Small Business Act (SBA) skierowała do państw członkowskich oczekiwanie podjęcia odpowiednich kroków, które poprawią sytuację małych i średnich przedsiębiorstw między innymi poprzez umożliwienie diagnozowania stanu firmy tak, aby na jak najwcześniejszym etapie dostrzec sygnały nadciągających trudności i w porę podjąć odpowiednie działania, a przedsiębiorcom, którzy będą musieli zamknąć działalność, umożliwić jak najszybszy ponowny start. Polska odnosząc się do tego zalecenia przyjęła Politykę Nowej Szansy, która została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów w 2014 roku.


Pierwszym państwem, które podjęło kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w trudnościach, była Dania, gdzie od ponad 10 lat realizowany jest projekt Early Warning (EW). Okazał się on dużym sukcesem - zbudowano sieć ponad 100 mentorów, którzy pro bono pracują z przedsiębiorcami, wspierając ich w procesie zmiany. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem EW zachowały średnio 72% swoich przychodów i 72 % zatrudnienia, podczas gdy dla firm niekorzystających z pomocy oferowanej przez EW wskaźniki te wynosiły odpowiednio 64 % i 57%. Firmy, które ostatecznie musiały zostać zamknięte, dzięki wsparciu profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych kończyły swoją działalność z zadłużeniem wobec organów podatkowych niższym o ok. 20 000 EUR niż firmy, których bankructwo przebiegało bez wsparcia specjalistów.

Na bazie doświadczeń duńskich opracowany został międzynarodowy partnerski projekt Early Warning Europe, który wygrał konkurs, rozpisany przez EASME (Executive Agency for SME). Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach programu COSME (Europe’s programme for small and medium-sized enterprises). Liderem projektu jest partner duński.

Celem projektu Early Warning Europe jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Trudne sytuacje, porażki, kryzysy są nieodłącznym elementem każdego biznesu, a przeżyte trudności stanowią ważną część tożsamości każdego przedsiębiorcy. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Porażka może być cennym, choć trudnym doświadczeniem. Ważne jest, aby prowadzący biznes byli świadomi, że wczesne zdiagnozowanie problemu i podjęcie odpowiednich działań może zapobiec poważnym konsekwencjom w przyszłości, w tym, w skrajnych przypadkach, upadłości firmy.

 

System Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Kontynuacja Early Warning

W listopadzie 2019 r. zakończył się projekt Early Warning Europe (EWE), który miał na celu wsparcie przedsiębiorców zmagających się z trudnościami i sytuacjami kryzysowymi w ich firmach. Rezultatem działalności EWE w Polsce jest udzielenie pomocy 880 przedsiębiorstwom i widoczne zahamowanie liczby upadłości rodzimych firm. W drugiej połowie br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie kontynuacji programu pod nazwą „System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw w okresowych trudnościach”.

Efekty programu

Według badań Fundacji Firmy Rodzinne, tylko w 2017 r. zamknięto blisko 5 tys. spółek i 260 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Upadłość MŚP oznacza likwidację miejsc pracy, a co za tym idzie spowolnienie rozwoju gospodarczego kraju. Stworzony przez Danię program jest odpowiedzią na problemy z którymi nie potrafią sobie poradzić przedsiębiorcy. Od blisko 10 lat rozwija się i obejmuje coraz więcej krajów członkowskich oferując świadczenie nieodpłatnego doradztwa firmom w trudnościach.

W ramach projektu w krajach partnerskich (Włochy, Polska, Hiszpania i Grecja) sieć ekspertów i mentorów objęła pomocą ponad 3500 przedsiębiorstw, z czego 880 w Polsce. Podmioty te otrzymały wsparcie konsultantów, którzy dokonali diagnozy sytuacji w firmie, określili priorytety i obszary do rozwoju. Po zakończeniu diagnozy przedsiębiorcy zostali skierowani do mentorów lub doradców restrukturyzacyjnych. Część przedsiębiorców kończyła proces wsparcia po etapie pracy z konsultantem tj. bez udziału mentora lub doradcy. W wyniku wsparcia metodą EWE większość przedsiębiorstw zdołała kontynuować działalność. Udało się przy tym utrzymać ponad 50% miejsc pracy.

W ramach realizacji projektu utworzono europejską sieć ekspertów, która opracowała rekomendacje dotyczące wczesnego ostrzegania, niewypłacalności, upadłości i nowej szansy. Obecnie sieć obejmuje ekspertów i partnerów z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz z dwóch spoza UE (Serbia oraz Bośnia i Hercegowina). Opracowany i sprawdzony w ramach EWE mechanizm wsparcia dla przedsiębiorstw w trudnościach rozwija się i obejmie kolejne kraje: Chorwacja, Finlandia, Węgry, Litwa, Luxemburg i Słowenia.

SWO – kontynuacja Early Warning

Już teraz trwają przygotowania do ogłoszenia nowego projektu oferującego wsparcie w formule kompleksowej zindywidualizowanej usługi doradczej. Program pn. „System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO)” będzie dostępny w drugiej połowie 2020.

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają członkowie zespołu SWO. W tym celu prosimy o kontakt  e-mail:  swo@parp.gov.pl

Otrzymaj wsparcie w ramach Early Warning

Materiały wideo

Webinarium - Early Warning Europe pomocą dla firm w trudnościach

Jesteś przedsiębiorcą? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej lub widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? W przezwyciężaniu trudnych sytuacji będą Cię wspierać konsultanci i mentorzy - doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami niejeden...

Zespół Early Warning Poland