Early Warning - Konsultanci

Early Warning - Konsultanci

Katarzyna Balcerkiewicz - Poznań

Katarzyna Balcerkiewicz - Poznań

Psycholog, coach, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Praktyk Analizy Transakcyjnej. Od 15 lat pracuje dla firm i organizacji, wspierając ich rozwój oraz towarzysząc im w przejściu przez zmianę, prowadząc konsultacje, interwencje w kryzysie i coachingi dla kadry zarządzającej. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, budowania skutecznych zespołów, motywowania pracowników, wprowadzania zmian. Wspiera zarządy i wyższą kadrę menedżerską w udrażnianiu komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, moderowaniu trudnych rozmów. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Zmianą. Od 2001 roku prowadzi firmę SPOTKANIE, zatrudniając zespół trenerów biznesu i coachów.

tel.: +48 694 467 810

Mirosław Borek - Warszawa

Mirosław Borek - Warszawa

Psycholog, trener, coach - absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku posiada rekomendację Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należy do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Pracował w ośrodkach psychologicznych jako terapeuta, prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz warsztaty i treningi umiejętności społecznych, komunikacyjnych, asertywności. Przedsiębiorca, w latach 1999-2009 był założycielem i współwłaścicielem firmy szkoleniowej Ewolucja Spółka Jawna. Od stycznia 2010 prowadzi własną firmę szkoleniową EWOLUCJA MIROSŁAW BOREK, w ramach której zarządza klientami i procesami szkoleniowymi oraz zespołami trenerskimi. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe we wspieraniu organizacji biznesowych w budowaniu zespołów, motywowaniu pracowników do rozwoju, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wprowadzania zmian oraz wspiera zespoły sprzedaży i obsługi klienta w rozwoju umiejętności asertywnej komunikacji, skutecznej sprzedaży, prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu, Prowadzi dla kadry kierowniczej coaching indywidualny oraz realizuje projekty train the trainers dla zespołów trenerski i superwizuje ich pracę.

tel.: +48 603 130 262

Henryk Pietraszkiewicz

Henryk Pietraszkiewicz - Lublin

Ekonomista, pracownik sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem, ekspert ds. przedsiębiorczości, właściciel Firmy HP Doradztwo dla Przedsiębiorców. Do stycznia 2017 roku pracownik Nest Bank S.A. na stanowisku Doradcy Zarządu gdzie zajmował się w szczególności problematyką wsparcia przedsiębiorczości, poprzez dystrybucję instrumentów finansowych zwiększających dostęp do finansowania mikrofirm w tym start-upów. Wcześniej pełnił funkcje m.in.: prezesa zarządu FM Banku, Noble Banku i Wschodniego Banku Cukrownictwa w Lublinie, wiceprezesa zarządu BGŻ S.A., dyrektora departamentu kredytów w BOŚ S.A. Uczestniczył w pracach międzybankowego Zespołu ds. instrumentów finansowych oraz Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Związku Banków Polskich. Posiada duże doświadczenie w kredytowaniu przedsiębiorców, restrukturyzacji ich zadłużenia a także w dziedzinie doradztwa strategicznego i finansowego dla mikro i małych firm.

tel.: +48 603 078 000

Agnieszka Szwejkowska - Warszawa

Agnieszka Szwejkowska - Warszawa

Psycholog, coach PCC (Profesional Cetryfied Coach), trener biznesu, psychoterapeuta. Ukończyła The Art & Science of Coaching w Ericson College International, studium trenera biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego, wieloletnie szkolenia w Instytucie Ericksonowskim oraz szkołę Analizy Transakcyjnej dla biznesu. Od 15 lat wspiera biznes, organizacje pozarządowe i rządowe w realizacji ich celów, prowadząc projekty rozwojowe, treningi i excecutive coaching. W swojej praktyce wykorzystuje wiedzę o tajnikach zmiany zachowań, nawyków i postaw. Jest przekonana, że każdy sam kształtuje swoje życie. Pracuje ze studentami oraz dyrektorami, prezesami i menedżerami dużego i średniego biznesu. Jej motto brzmi: życie składa się w 10 procentach z tego co Ci się przydarza, a w 90% jak na to reagujesz. Od 1998 r. prowadzi firmę szkoleniową oraz jest partnerem w konsorcjum Power, dyrektorem studiów podyplomowych z coachingu, mentorem w projekcie Talenty prowadzonym przez Concordię Designe. Współodpowiedzialna za wykreowanie trendu dotyczącego zarządzania firmami rodzinnymi w Polsce. Jest autorką bloga dotyczącego wpływu psychologii pozytywnej na efektywność osobistą i biznesową, fun page’u - Agnieszka Szwejkowska oraz kanału na youtube - Instytut Szczęścia.

tel.: +48 501 604 478

Agnieszka Woś-Szymanowska - Sosnowiec

Agnieszka Woś-Szymanowska - Sosnowiec

Psycholog, Specjalista ds. rozwoju organizacji, konsultant biznesowy, coach. Zawodowo skoncentrowana na wspieraniu organizacji w rozwoju. Pracując z organizacjami analizuje, które procesy wewnętrzne warto usprawnić i proponuje działania pozwalające na wzrost organizacji. Konsultuje, projektuje i wprowadza usprawnienia, a także realizuje procesy oceny i rozwoju kompetencji oraz rekrutacje, szkolenia i coachingi biznesowe. Pracuje również z klientami indywidualnymi nad rozwojem ważnych dla nich obszarów osobistych i biznesowych, szczególnie dotyczących rozwoju działalności gospodarczej. Od 2010 roku prowadzi firmę konsultingową reDECYZJA Agnieszka Woś-Szymanowska. Zrealizowała ponad 2000 godzin konsultacji dla firm oraz opracowała ponad 50 planów i strategii rozwoju dla klientów biznesowych. Pozyskała także dla klientów dofinansowania dla projektów na łączną kwotę 45 milionów złotych. W pracy z organizacjami koncentruje się na opracowaniu planu działania, który pozwoli na poprawę sytuacji w firmie klienta, zgodnie ze zgłoszoną potrzebą. Prywatnie miłośniczka analizy transakcyjnej, podróży i kotów. Prowadzi blog „Analiza Transakcyjna dla praktyków”, pisze także dla portalu opsychologii.pl.

tel.: +48 501 844 827

Maria Adamska - Wrocław

Maria Adamska - Wrocław

Doradca, certyfikowany trener biznesu, wykładowca, doktor nauk ekonomicznych, autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W pracy doradczej i szkoleniowej czerpię z bogatego doświadczenia zawodowego na różnych stanowiskach: nauczyciela akademickiego, właściciela firmy, członka zarządu, menedżera wysokiego szczebla i doradcy zarządu. Przez wiele lat kierowałam projektami doradczymi dotyczącymi wynagradzania pracowników, zarządzania pracą, restrukturyzacji przedsiębiorstw, programów rozwoju, strategii, diagnoz stanu ekonomicznego i organizacyjnego, zarządzania kosztami i efektowności przedsięwzięć inwestycyjnych. Od dziesięciu lat w centrum moich zainteresowań jest przedsiębiorczość rodzinna. Biorę udział w projektach unijnych, prowadzę badania, szkolenia i doradztwo, szczególnie dotyczące sukcesji, zarządzania finansami oraz wynagradzania i motywowania pracowników. Jestem współautorką dwóch książek o sukcesji w firmach rodzinnych oraz rozdziałów i artykułów na temat wynagradzania w firmach rodzinnych. Pracuję społecznie na rzecz środowiska firm rodzinnych, jestem założycielem i byłym wieloletnim członkiem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, pełnię funkcję redaktorki naczelnej Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE.

tel.: +48 607 245 561

Renata Muszyńska - Kraków

Renata Muszyńska - Kraków

Praktyk biznesu, menedżer z 16 – letnim stażem, doradca gospodarczy i trener biznesu. Od 2010 roku właścicielka własnej firmy doradczej. Skutecznie przeprowadza firmy przez zmiany związane z ich restrukturyzacją czy procesami sukcesyjnymi. Opracowuje i wdraża strategie przedsiębiorstw, optymalizuje procesy i procedury, doskonali zasady polityki personalnej i kultury organizacyjnej. Posiada również kompetencje z zakresu tworzenia biznesplanów, zarządzania finansami oraz negocjacji społecznych i handlowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności i narzędzi zarządzania strategicznego, zakładania działalności gospodarczej dla start-up, zarządzania zmianą, technik sprzedaży, telemarketingu, sztuki prowadzenia spotkań, umiejętności interpersonalnych. Autorka artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz autorskich programów szkoleniowych. Mgr ekonomii w specjalnościach zarządzanie firmą i zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat PRINCE 2 Fundation. Jest członkiem kadry szkoleniowej Szkoły Konsultantów Zarządzania oraz Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK w Krakowie, w którym odpowiada za optymalizację procesów organizacyjnych i budżetowanie.

tel.: +48 601 284 268

Paweł Mieczan

Paweł Mieczan - Szczecin

Doradca biznesowy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego w dyscyplinie Ekonomii. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Autor blisko 100 analiz rynku, badań potencjału, planów rozwoju oraz modeli biznesowych. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych tematyce przedsiębiorczości, głównie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przez 6 lat konsultant międzynarodowej sieci doradczej ukierunkowanej na rozwój handlu międzynarodowego - Enterprise Europe Network. Broker Eksportowy w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza w Gdańsku. Ekspert portalu Eksport.pl i były Redaktor Naczelny magazynu Eksporter. Kierownik blisko 10 prac naukowo – badawczych. Ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie instytucji krajowych i regionalnych. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Pozyskiwanie funduszy UE”. Posiada kompetencje z zakresu m.in. zarządzania, tworzenia strategii rozwojowych i marketingowych, eksportu. Prowadzi szkolenia o tematyce m.in. budowania strategii rozwojowych, pozyskiwania funduszy UE oraz modeli biznesowych.

tel.: +48 509 600 550

Anna Dyl

Anna Dyl - Poznań

Trener biznesu, ekspert badania i rozwoju kompetencji, koordynator projektów innowacyjnych, konsultant ds. organizacji. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na wydziale Ekonomii, studia podyplomowe z zakresu edukacji dorosłych, szkołę trenerów i Akademię Analizy Transakcyjnej. Zawodowo związana z firmą szkoleniowo-doradczą SPOTKANIE oraz z Fundacją Rozwoju Talentów z Poznania. Właścicielka marki „MasterMind w praktyce”. Od 10 lat pracuje z grupami oraz organizacjami, prowadząc i wspierając je w realizacji celów biznesowych. Pasjonuje się łączeniem kontekstów i dziedzin. Wiedzę i doświadczenia z jednego obszaru przekuwa na rozwiązania w innych. Wierzy, że właściwie zrozumienie procesów i zjawisk to klucz do znalezienia optymalnego rozwiązania. Pracowała między innymi dla branż: produkcyjnej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, spożywczej, handlowej, informatycznej, tytoniowej, meblowej, a także dla instytucji publicznych, szkół, uczelni i organizacji pozarządowych.

tel.: +48 607 554 371