Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. | Gala wręczenia nagród - 12 lutego 2019.

 • logo Konkurs PPP
 • Maksymalne dofinansowanie

  100 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Dla kogo

  Jednostki naukowe i przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Jakie są nagrody w konkursie?

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

 • statuetkę i dyplom
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

 

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

 • dyplom
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

 

Nagrody specjalne za produkt:

 • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) przedsiębiorcę
 • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów

 

Nagrody od instytucji:

 • instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać nagrody własne
Jakie są nagrody w konkursie?
Na co możesz przeznaczyć nagrodę finansową*?

Na co możesz przeznaczyć nagrodę finansową*?

 • uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach
 • szkolenia
 • usługi opracowania znacząco ulepszonego wyrobu, technologii lub nowego projektu wzorniczego
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • wstępne orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
 • uzyskanie, potwierdzenie i ochronę patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • doradztwo dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • doradztwo przy opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub nowego projektu wzorniczego
 • doradztwo przy wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej

 

*w formie grantu (więcej informacji w Dokumentach)

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski

Do konkursu możesz zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony)

  lub
 • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego 

Twojej firmie muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

 

Możesz zgłosić swój produkt w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt przyszłości jednostki naukowej
 • Produkt przyszłości przedsiębiorcy
 • Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda i maksymalnie cztery wyróżnienia.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Przebieg konkursu

Przebieg konkursu

Etap I - zgłaszanie wniosków konkursowych

Etap zakończony

Etap II – zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu

Wyłącznie dla laureatów bieżącej edycji Konkursu

 • Start składania wniosków o powierzenie grantu: 13 lutego 2019 r.
 • Koniec składania wniosków o powierzenie grantu: 6 marca 2019 r.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

100 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

21 lat konkursu Polski Produkt Przyszłości

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Partnerzy

XXI edycja Konkursu organizowana jest wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Katalog Laureatów XXI Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Katalog

Katalog Laureatów XXI Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zobacz
Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Katalog

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Zobacz
Biuletyn Euro Info 10/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 10/2018

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum