Pomiń nawigację

Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Wyświetl

2023

luty

Platformy Startowe

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

02.01.2019

data rozpoczęcia naboru

03.02.2023

data zakończenia naboru

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

02.01.2019

data rozpoczęcia naboru

03.02.2023

data zakończenia naboru

Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. VI edycja programu będzie realizowana od marca do września 2023 r.

04.11.2019

data rozpoczęcia naboru

07.02.2023

data zakończenia naboru

Poland Prize

Celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy.

Maksymalne dofinansowanie: 300 000 zł

01.03.2021

data rozpoczęcia naboru

07.02.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Przez sukcesję z Przewodnikiem"

Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

01.04.2019

data rozpoczęcia naboru

28.02.2023

data zakończenia naboru

GovTech Inno_Lab – oferta dla JST

Podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP.

Maksymalne dofinansowanie: 50 000 zł

06.09.2021

data rozpoczęcia naboru

28.02.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Przyjazne zamówienia publiczne dla MŚP - edycja III"

Obsługiwane województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie.

01.03.2020

data rozpoczęcia naboru

28.02.2023

data zakończenia naboru

marzec

kwiecień

maj

Projekt "Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie"

Miejsce realizacji: cała Polska.

01.08.2018

data rozpoczęcia naboru

14.05.2023

data zakończenia naboru

Międzynarodowe zamówienia publiczne - oferta dla przedsiębiorców

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących zagranicznych rynków zamówień publicznych.

01.08.2018

data rozpoczęcia naboru

14.05.2023

data zakończenia naboru

reSTART zmiany, które budują

Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu całej Polski.

01.06.2020

data rozpoczęcia naboru

30.05.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektorów - gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

18.01.2022

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

Drugi start-pewny sukces

Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie całej Polski.

01.06.2020

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - nowa szansa dla MŚP"

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

01.03.2020

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla budownictwa - edycja II

Projekt zwiększający zdolności adaptacyjne MŚP z sektora budowlanego

03.03.2020

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Akademia pozytywnej zmiany"

Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu całej Polski.

01.06.2020

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Sukcesja z sukcesem"

Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

31.10.2018

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektora telekomunikacji

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora telekomunikacji.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

31.05.2023

data zakończenia naboru

czerwiec

Nowy start - oferta dla przedsiębiorców

Wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

01.06.2020

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Akademia zamówień publicznych"

Obsługiwane województwa: łódzkie, opolskie, śląskie.

01.03.2020

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Menadżer 4.0

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

E-LIDERZY

Podnoszenie kompetencji kadry menadżerskiej polskich MMŚP w zakresie cyfryzacji - więcej informacji wkrótce

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

MENADŻER 4.0

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Przepis na Rozwój - zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich"

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie.

01.03.2020

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr zarządzających MMŚP w zakresie transformacji cyfrowej

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej - więcej informacji już wkrótce.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych

Wzrost kompetencji pracowników MŚP z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Wzrost kompetencji pracowników MŚP z sektora budowlanego.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Dobry kurs - rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Wzrost kompetencji pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora motoryzacji i elektromobilności.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr sektora komunikacja marketingowa

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora komunikacji marketingowej.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców

Prowadzisz rodzinną firmę? Zadbaj o swój dorobek i zaplanuj sukcesję. Pomożemy Ci ją zaplanować i przeprowadzić. Zgłoś się po wsparcie w sukcesji!

31.10.2018

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Przepis na rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto

Wzrost kompetencji pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora motoryzacji z elementami elektromobilności.

14.08.2020

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie przejścia między generacjami

Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

13.08.2020

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości

Wzrost kompetencji pracowników MSP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora żywności.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Przepis na Rozwój - kompetencje szyte na miarę 2

Wzrost kompetencji pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora mody.

14.08.2020

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej

12.09.2022

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora handlu.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

Ścieżki rozwoju - nowoczesne kadry sektora turystyka

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora turystyki.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.06.2023

data zakończenia naboru

lipiec

sierpień

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

31.07.2018

data rozpoczęcia naboru

31.08.2023

data zakończenia naboru

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej rundy: 28.02.2023

Projekt "PZP - drzwi otwarte dla MŚP"

Obsługiwane województwa: śląskie, opolskie, łódzkie.

30.03.2019

data rozpoczęcia naboru

31.08.2023

data zakończenia naboru

Krajowe zamówienia publiczne - oferta dla przedsiębiorców

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku krajowych zamówień publicznych.

30.03.2019

data rozpoczęcia naboru

31.08.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Wzrost kompetencji pracowników MŚP z sektora zdrowia i pomocy społecznej.

03.03.2020

data rozpoczęcia naboru

31.08.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

12.08.2020

data rozpoczęcia naboru

31.08.2023

data zakończenia naboru

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej rundy: 31.05.2023

wrzesień

Przepis na Rozwój - kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

18.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Przepis na Rozwój - wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Wzrost kompetencji pracowników MŚP z sektora usług rozwojowych.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Otwórz się na zamówienia publiczne"

Obsługiwane województwa: lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie.

01.03.2020

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym

Wzrost kompetencji pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora chemii.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich - oferta dla przedsiębiorców

Jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą? Chcesz ubiegać się o zamówienia publiczne na terenie Polski? Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku krajowych zamówień publicznych.

31.03.2020

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami? Zgłoś się po wsparcie!

30.10.2020

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Akademia kompetencji sektora finansowego

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora finansów.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Dostępny design II"

Szkolenia z dostępności w województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Projekt „Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności II”

Szkolenia z dostępności w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Projekt „Na plusie - dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw” - edycja druga

Szkolenia z dostępności w województwach: łódzkim, opolskim i śląskim.

01.01.2022

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców

Wzrost kompetencji pracowników MSP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora odzysku surowców.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.09.2023

data zakończenia naboru

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Maksymalne dofinansowanie: 150 000 zł

03.2022

data rozpoczęcia naboru

09.2023

data zakończenia naboru

grudzień