Identyfikacja i wizualizacja

Wykorzystywanie logo przez inne podmioty może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody PARP lub na podstawie odrębnych umów.

id: 147