Autorzy: Henryk Nowicki, Paweł Nowicki

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-043-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy Państwu publikację Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, która jest przewodnikiem po regulacjach i procedurach zamówień publicznych, przydatnym z punktu widzenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne. Podmioty zainteresowane zamówieniami ogłaszanymi w innych państwach UE znajdą w nim wskazówki:

  • gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych,
  • jakie wymagania muszą spełniać wykonawcy,
  • jakie dokumenty powinni przedstawić,
  • jakie obowiązują procedury oceny ofert oraz
  • procedury odwoławcze.

Rozwój systemu zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej i jego potencjał – wspólny rynek liczący około 500 mln konsumentów, powinien skłonić przedsiębiorców do poszukiwania możliwości oferowania polskich produktów i usług odbiorcom zagranicznym. Jednakże brak informacji o przepisach i obowiązujących procedurach może stanowić rzeczywistą barierę dla potencjalnych wykonawców. Mając na uwadze zapotrzebowanie na pozyskanie takiej wiedzy chcemy ułatwić, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, poruszanie się po tym rynku.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Spis treści

Źródła prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej
GPA – Government Procurement Agreement
Wielkość i struktura rynku zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
Branże dominujące w przetargach w Unii Europejskiej
Procedury zamówień publicznych w wybranych  krajach Unii Europejskiej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Raport

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Zobacz
Kontrola zamówień publicznych

Poradnik

Kontrola zamówień publicznych

Zobacz
Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce

Raport

Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań