Autorzy: Henryk Nowicki, Paweł Nowicki

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-043-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy Państwu publikację Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, która jest przewodnikiem po regulacjach i procedurach zamówień publicznych, przydatnym z punktu widzenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne. Podmioty zainteresowane zamówieniami ogłaszanymi w innych państwach UE znajdą w nim wskazówki:

  • gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych,
  • jakie wymagania muszą spełniać wykonawcy,
  • jakie dokumenty powinni przedstawić,
  • jakie obowiązują procedury oceny ofert oraz
  • procedury odwoławcze.

Rozwój systemu zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej i jego potencjał – wspólny rynek liczący około 500 mln konsumentów, powinien skłonić przedsiębiorców do poszukiwania możliwości oferowania polskich produktów i usług odbiorcom zagranicznym. Jednakże brak informacji o przepisach i obowiązujących procedurach może stanowić rzeczywistą barierę dla potencjalnych wykonawców. Mając na uwadze zapotrzebowanie na pozyskanie takiej wiedzy chcemy ułatwić, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, poruszanie się po tym rynku.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Spis treści

Źródła prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej
GPA – Government Procurement Agreement
Wielkość i struktura rynku zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
Branże dominujące w przetargach w Unii Europejskiej
Procedury zamówień publicznych w wybranych  krajach Unii Europejskiej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 7/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 7/2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok