Pomiń nawigację
  • Online
  • Działalność zagraniczna
30 kwietnia
zakończone

Spotkanie

Internacjonalizacja MŚP - spotkanie informacyjne

Opis

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczących działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP", które odbędzie się w dniu 30.04.2021 r.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim i zarazem posiadający co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 POPW.

Więcej informacji na temat działania na stronie Internacjonalizacja MSP.

W dniu transmisji na stronie wydarzenia zamieszczony zostanie player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

Program

30 kwietnia 2021

10:00 - 11:00

1.2 Internacjonalizacja MŚP:

  • główne cele działania,
  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • kryteria wyboru projektów

Monika Lorbiecka, Adriana Pieszka, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

11:00 - 11:30

Zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków.

Monika Lorbiecka, Adriana Pieszka, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

11:30 - 11:40

Przerwa

11:40 - 12:00

Sesja pytań i odpowiedzi