Pomiń nawigację
 • Działalność zagraniczna
29 lipca
zakończone

Spotkanie

Są dotacje na działania eksportowe – do zdobycia nawet 800 tys. złotych! Przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak je pozyskać.

29 lipca 2019

0:00

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Sala 15A, Budynek BK, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Opis

Przedsiębiorców z sektora MŚP, których firmy mają siedziby lub oddziały na terytorium Polski Wschodniej zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy możliwość skorzystania z dofinansowania na działania związane z wprowadzeniem produktów lub usług na rynki zagraniczne. W ramach działania 1.2  POPW Internacjonalizacja MŚP można uzyskać nawet 800 tys. złotych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do:

 • mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, (działalność potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie);
 • posiadających co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Program

30 lipca 2019

11:30 - 12:00

Rejestracja

12:00 - 13:30

Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW) – dotacje dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej na:

 • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem
  i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
 • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach
  i misjach gospodarczych,
 • koszty związane z nabyciem opracowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

13:30 - 14:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja