Pomiń nawigację
 • Badania i inwestycje
 • Współpraca i partnerzy
12 września
zakończone

Spotkanie

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

12 września 2019

0:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa (wejście od recepcji Elektrim, ul. Pańska 77/79 sala 1.11)

Opis

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 13 września 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie PARP poświęconemu konkursowi „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.

 • przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • organizacje związkowe i pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego.

Celem konkursu jest wzrost aktywności MMŚP na rynku zamówień publicznych poprzez wzrost wiedzy i kompetencji przede wszystkim tych przedsiębiorców (i ich pracowników), którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach projektu powinno obejmować:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.
 4. Zorganizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1 — 3.
 5. Zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Wszystkie działania w projekcie muszą uwzględniać zaawansowanie przedsiębiorstw objętych wsparciem w tematyce zamówień publicznych.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących wsparciem szkoleniowo-doradczym wskazaną grupę docelową.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych.

Program

13 września 2019

11:30 - 12:00

Rejestracja gości (przerwa kawowa)

12:00 - 12:15

Otwarcie spotkania

Edyta Sznajder/Beata Świercz

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK) /
Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

12:15 - 14:45

Prezentacja zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” (Działanie 2.2 typ 2 PO WER).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Szymon Kurek

Ekspert, DRK

14:45 - 15:00

Zakończenie spotkania

Edyta Sznajder/Beata Świercz

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK)/ Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

Lokalizacja