Zasady funkcjonowania podmiotu w BUR - usługi rozwojowe w sektorach finansowym, turystycznym i budowlanym

17
października

O wydarzeniu

W związku z uruchomieniem działań rekrutacyjnych w ramach konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, dotyczącego finansowania ze środków POWER realizacji usług rozwojowych – szkoleń oraz doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw branży turystycznej, finansowej i budowlanej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz mody i innowacyjnych tekstyliów chcielibyśmy serdecznie zaprosić na spotkanie poświęcone zasadom funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), w szczególności w zakresie realizacji usług rozwojowych związanych z wymienionymi branżami.

Wsparcie w przedmiotowym konkursie realizowane jest co do zasady za pośrednictwem BUR i dotyczy tylko tych usług rozwojowych, których tematyka została wskazana przez sektorowe rady ds. kompetencji i których realizacja przyczyni się do osiągnięcia/nabycia kompetencji/kwalifikacji w obszarach objętych wsparciem.  

Dysponujemy jeszcze 30 wolnymi miejscami.

Możliwość zgłoszenia udziału w spotkaniu zostanie zablokowana po wyczerpaniu puli wolnych miejsc.

Termin

17.10.2019 10:00 - 16:00

Miejsce

Dago Centrum, Rondo ONZ 1, Warszawa (piętro 2, sala 1) Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Spotkanie

Tematyka

Rozwój kompetencji

Udostępnij

Program

Program

17.10.2019

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników spotkania. Poranna kawa

10:30 - 10:45

Powitanie uczestników

Dariusz Wojtowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju kadr w Przedsiębiorstwach

10:45 - 11:15

System Rad Sektorowych

Anna Żukowska – Kierownik Sekcji do spraw Systemu Rad Sektorowych oraz Wsparcia Zarządzania Projektami
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

11:15 - 12:00

Działanie 2.21 PO WER „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w tym:

  1. schemat udzielania wsparcia (refundacji usług rozwojowych zakupionych w BUR) dla przedsiębiorców,
  2. zasady zakupu usług rozwojowych w BUR przez przedsiębiorców,
  3. zakres merytoryczny usług rozwojowych możliwych do refundacji.

Urszula Golec Kierownik
Sekcji Wdrażania Projektów Konkursowych
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

12:00 - 12:30

Sesja pytań i odpowiedzi.

Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania oferty szkoleniowo-doradczej umożliwiającej jej dofinansowanie ze środków Działania 2.21 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:45

Zasady wpisu podmiotu do Bazy Usług Rozwojowych - warunki wpisu oraz regulamin.

Przedstawiciel Sekcji Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

13:45 - 14:15

Karta usługi rozwojowej – poprawność jej wypełnienia w kontekście wymogów Działania 2.21 „Szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Przedstawiciel Sekcji Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

14:15 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Indywidualne konsultacje dotyczące wpisu do Bazy Usług Rozwojowych oraz zasad wypełniania kart usług rozwojowych możliwych do objęcia dofinansowaniem ze środków Działania 2.21 „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.