Pomiń nawigację

Wprowadź na rynek innowacyjny produkt lub zastosuj w firmie innowacyjny proces technologiczny – zapraszamy na spotkanie informacyjne

16
października

O wydarzeniu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu Badania na rynek.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70 % dofinansowania.  Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki tj. mają:

  • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy);
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi lub procesu technologicznego.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech równoległych konkursach.
Po raz drugi w konkursie, dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Nowością w ogłoszonych konkursach jest brak limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Termin

16.10.2019 09:00 - 14:30

Miejsce

Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk (sala Atlantic - Pacific) Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Spotkanie

Tematyka

Nowe produkty i inwestycje

Udostępnij

Program

Program

16.10.2019

09:00 - 09:30

Rejestracja gości

09:30 - 11:30

3.2.1 POIR Badania na rynek

  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,

kryteria oceny wniosków.

11:30 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 13:30

3.2.1 POIR Badania na rynek c.d.

  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
  • kryteria oceny wniosków.

Sesja pytań i odpowiedzi

13:30 - 14:30

Lunch

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.