Pomiń nawigację
  • Szkolenia i doradztwo
  • Współpraca i partnerzy
  • Dokapitalizowanie
8 grudnia
zakończone

Konferencja

Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna

8 grudnia 2021

10:00 - 16:00

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Collegium luridicum Novum, Poznań, Al. Niepodległości 53, I piętro, aula Auditorium Maximum

Opis

Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na konferencję Wsparcie państwa dla firm w kryzysie.

Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna organizowaną przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu.

Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w prawodawstwie krajowym mają być sposobem na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku. Jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Program wydarzenia będzie poświęcony zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, pomocy przedsiębiorstwom w przejściowych trudnościach oraz wsparciu ponownego podejmowania działalności gospodarczej. Eksperci i praktycy przedstawią spójne rozwiązania prawne i instytucjonalne dla realnej pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie i zapobieżenia przedwczesnej upadłości czy likwidacji.

Celem konferencji jest także poprawa świadomości przedsiębiorców co do spektrum metod pomocy oraz promowanie wsparcia nie tylko w ujęciu finansowym, ale również psychologicznym i społecznym. Warto wiedzieć, że zapisy Dyrektywy restrukturyzacyjnej otwierają przed przedsiębiorcą możliwość otrzymania tzw. drugiej szansy na prowadzenie działalności gospodarczej przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Wydarzenie stanie się forum, podczas którego spotkają się organizatorzy pomocy, jak choćby legislatorzy czy organizacje rządowe oraz jej potencjalni beneficjenci - przedsiębiorcy.

 

Prelegenci

Eleni Tzoka-Stecka
Eleni Tzoka-Stecka Certyfikowany trener i coach biznesu, odpowiedzialna za realizację projektu „Early Warning Europe”, członek zespołu Fundacji Firmy Rodzinne
Henryka Koblańska
Henryka Koblańska Hands grupa reklamowa
Agnieszka  Simon - Adamczewska
Agnieszka Simon - Adamczewska Korrelat Grupa Doradcza
Piotr Hans
Piotr Hans NOVOL HOLDING / ALMA-COLOR
Patryk Filipiak
Patryk Filipiak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Marzena Zalewska
Marzena Zalewska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Magdalena Urbaniak
Magdalena Urbaniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Maciej Stradomski
Maciej Stradomski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dorota Wiśniewska
Dorota Wiśniewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wojciech Buczkowski
Wojciech Buczkowski Komputronik S.A.
Katarzyna Balcerkiewicz
Katarzyna Balcerkiewicz Grupa Spotkanie
Waldemar Rydzak
Waldemar Rydzak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jacek Trębecki
Jacek Trębecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Magdalena Hilszer
Magdalena Hilszer Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Andrzej Mietlarek
Andrzej Mietlarek Andrzej Mietlarek Restrukturyzacje Sp. z o.o.
Anna Hrycaj
Anna Hrycaj Uczelnia Łazarskiego
Paweł Łączkowski
Paweł Łączkowski Radca prawny
Małgorzata Kuś
Małgorzata Kuś Kierownik w Departamencie Usług Rozwojowych PARP
Łukasz Grabowski
Łukasz Grabowski Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Johny Heinemann
Johny Heinemann mentor z Danii
Maria Adamska
Maria Adamska Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE

Program

8 grudnia 2021

10:00 - 10:30

Blok nr 1: Panel inaugurujący. Otwarcie konferencji.

Olga Semeniuk - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bartłomiej Wróblewski - Poseł na Sejm RP

Prof. Michał Banaszak - Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką

Prof. Tomasz Nieborak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM

Paweł Olejnik - Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10:30 - 11:15

Blok nr 2: Business Case – Z jakimi trudnościami mierzy się przedsiębiorca w kryzysie?

Studium przypadku przedstawione przez przedsiębiorcę dotkniętego kryzysem finansowym oraz przez mentora biznesowego.

moderator: Eleni Tzoka-Stecka,

Henryka Koblańska – przedsiębiorca,

Maryla Adamska – konsultant,

Agnieszka Simon – Adamczewska - mentor

Piotr Hans – mentor

11:15 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:45

Blok nr 3: Legislacja

Prace nad wdrożeniem Dyrektywy Drugiej Szansy – uproszczenie narzędzi restrukturyzacyjnych; Polityka Nowej Szansy 2.0;

moderator:  mec. Paweł Łączkowski

dr Patryk Filipiak – Wydział Prawa i Administracji UAM

mec. Anna Lewandowska – ekspert Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej MRiT

dr hab. Anna Hrycaj – sędzia, prof. Uczelni Łazarskiego

mec. Andrzej Mietlarek – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

12:45 - 13:30

Blok nr 4: Wsparcie instytucjonalne

Projekty PARP: SWO/Nowy Start – w Polityce Nowej Szansy; Instrumenty finansowe ARP wspierające w procesie  restrukturyzacji i upadłości;

Marzena Zalewska - Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa - ARP,

Magdalena Urbaniak – Biuro Regionalne PARP w Poznaniu

Małgorzata Kuś – Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

Łukasz Grabowski - Polska Agencja Inwestycji i Handlu

13:30 - 14:15

Przerwa na lunch

14:15 - 15:00

Blok nr 5: Narzędzia wczesnego ostrzegania

Systemy wczesnego ostrzegania w firmie – test wypłacalności, test zadłużenia;

moderator: Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

prof. UEP dr hab. Maciej Stradomski - Instytut Finansów UEP,

dr Dorota Wiśniewska – Instytut Finansów UEP,

Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu DGA S.A.

Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu Komputronik S.A.

15:00 - 15:45

Blok nr 6: Człowiek w centrum kryzysu

Mentoring jako skuteczne wsparcie dla przedsiębiorcy; Psychologiczny aspekt restrukturyzacji i upadłości; Case Study;

moderator: dr hab. Jacek Trębecki - Instytut Ekonomiczno-Społeczny UEP,

Katarzyna Balcerkiewicz – Grupa Spotkanie,

Eleni Tzoka-Stecka – Fundacja Firmy Rodzinne,

Johnny Heinemann – mentor z Danii

dr hab. Waldemar Rydzak – Instytut Ekonomiczno-Społeczny UEP;

15:45 - 16:00

Blok nr 7: Podsumowanie konferencji

Zaproszenie do dyskusji. Podsumowanie i zakończenie konferencji

moderator: Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Lokalizacja