Pomiń nawigację
 • Badania i inwestycje
 • Dokapitalizowanie
5 grudnia
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Dotacje na innowacje w Twojej firmie

5 grudnia 2019

0:00

Kampus Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz Budynek K, aula K001

Udostępnij

Opis

Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z sektora MSP z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Na spotkaniu otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców w Państwa regionie. Eksperci omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca oraz jakie wydatki i w jakiej wysokości można finansować ze środków pomocowych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przybliżą m.in. zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwającego obecnie konkursu poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” POIR, zaplanowanego dla poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR oraz Funduszy Norweskich.

Podczas całego spotkania będą Państwo mogli skorzystać również ze stoisk informacyjnych, na których będzie można porozmawiać z ekspertami takich instytucji jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Enterprise Europe Network, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. 

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Program

Program

6 grudnia 2019

09:30 - 10:00

Rejestracja gości (przerwa kawowa)

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Adam Banaszak, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10:10 - 10:30

Fundusze Norweskie - warunki uzyskania dofinansowania w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w trzech obszarach tematycznych:

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation),
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth),
 • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies).

Monika Karwat-Bury, Ekspert, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP

10:30 - 11:15

Zasady ubiegania się o dotacje w ramach działania 3.2.1 „Badania a rynek”:

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
 • kryteria oceny wniosków.

Monika Karwat-Bury, Ekspert, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP

11:00 - 14:45

Strefa Funduszy Europejskich – konsultacje eksperckie PARP, PIFE, TARR, EEN, KPK IF.

11:15 - 12:00

Zasady ubiegania się o dotacje w ramach działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
 • kryteria oceny wniosków, zasady realizacji projektów,
 • zasady wyboru wykonawców w ramach poddziałania.

Michał Wiśniewski, Ekspert, Departament Usług Proinnowacyjnych, PARP

12:00 - 12:30

Oferta PARP - możliwości dofinansowania z Programów Operacyjnych: POIR oraz POWER

Luiza Sosnowska, Ekspert, Departament Komunikacji i Marketingu, PARP

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 13:30

Wsparcie finansowe dla firm z kujawsko-pomorskiego na usługi szkoleniowe i doradcze

Anna Zaostrowcew, Ekspert, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

13:30 - 13:45

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców z programów ramowych Unii Europejskiej

Marek Ulman, Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumentów Finansowych Programów UE

13:45 - 14:15

Przygotowanie do wprowadzania innowacji - analiza przedsiębiorstwa w ramach badania PRO-INN, PRO-TECH, IMP3rove, DIGIaudyt

 • PRO-INN - Usługa pozwala uzyskać informację na temat słabych i mocnych stron w kwestii stosowanych technologii
  i rozwiązań organizacyjnych, położenia przedsiębiorstwa m.in. względem konkurencji. Ponadto, umożliwia ocenę efektywności procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i podnosi poziom wiedzy nt. znajomości przez pracowników polityk firmowych.
 • PRO-TECH - Usługa związana bezpośrednio z problemami i działaniami strategicznymi dotyczącymi technologii. PRO-TECH ma zastosowanie w przypadku firm poszukujących nowych technologii usprawniających ich działanie lub doradztwa w zakresie technologii wdrażanych w firmie.
 • IMP3rove - Usługa odnosząca się do strategicznych zagadnień związanych z wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwie. Ma na celu sprawdzenie poziomu innowacyjności organizacji i kultury w firmie oraz zweryfikowanie sposobu zarządzania cyklem rozwoju innowacji i porównanie ww. elementów z poziomem rozwoju innowacji przedsiębiorstw z całej Europy.
 • DIGIaudyt - Analiza poziomu zaawansowania cyfrowego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Sylwia Zygmont, Kierownik, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja

Lokalizacja