Konkurs na wybór projektów w ramach „Akademia Menadżera MŚP”

3
lutego

O wydarzeniu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconemu konkursowi Akademia Menadżera MŚP.

 

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 55 999 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania

wynosi 47 195 957,17 zł.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. przedsiębiorcy,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 4. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
 5. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.),
 6. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),
 7. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
 8. zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

 

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy.

 

Operatorzy zostaną wybrani po jednym z następujących Makroregionów obejmujących województwa:

Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie;

Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;

Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;

Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

 

Na terenie każdego Makroregionu realizowany będzie 1 projekt, co oznacza, że w konkursie wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 5 projektów.

 

Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO WER oraz celu szczegółowego działania 2.21 określonego w SZOOP, którym jest: Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne.

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Akademia Menadżera MMŚP 2 będzie oferowała refundację usług rozwojowych z zakresu przygotowania analizy potrzeb przedsiębiorstwa oraz opartej na niej analizy potrzeb rozwojowych kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, a także refundację wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, przy czym potrzeba usług rozwojowych powinna wynikać z powyższej analizy Wsparcie przeznaczone jest dla:

 • właścicieli MMŚP,
 • pracowników MMŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

 

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących wsparciem wskazaną grupę docelową.

 

Poziom dofinansowania projektów wynosi 84,28% wartości wydatków kwalifikowanych.

Termin

03.02.2020 10:30 - 15:15

Miejsce

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul Zielna 37, sala Warszawa, piętro 5 Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Spotkanie

Tematyka

Rozwój kompetencji

Udostępnij

Program

Program

03.02.2020

10:30 - 11:00

Rejestracja (przerwa kawowa)

11:00 - 11:15

Otwarcie spotkania

Edyta Sznajder, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK),

Beata Świercz, Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

11:15 - 13:00

Prezentacja zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Akademia Menadżera MMŚP 2”.

Magdalena Arusztowicz, Główny Specjalista, DRK

13:00 - 13:15

Przerwa

13:15 - 15:00

Sesja pytań i odpowiedzi.

Magdalena Arusztowicz, Główny Specjalista, DRK

15:00 - 15:15

Zakończenie spotkania

Edyta Sznajder, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK),

Beata Świercz, Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.