Pomiń nawigację
 • Online
 • Infrastruktura i turystyka
 • Szkolenia i doradztwo
 • Badania i inwestycje
 • Współpraca i partnerzy
 • Dokapitalizowanie
12 kwietnia
zakończone

Webinarium

Gospodarka obiegu zamkniętego - czym jest i skąd się wywodzi?

Opis

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego wtłoczenia w cykl produkcji. Czym jest i skąd się wywodzi, dowiemy się podczas webinaru, który odbędzie się 12 kwietnia.

Wiodącymi tematami spotkania będą: podstawowe zasady i cele GOZ, historia rozwoju GOZ oraz różnice między gospodarką linearną, a cyrkularną. Poruszone zostaną tematy związane z prawodawstwem UE w zakresie GOZ w tym Plan działań na rzecz GOZ, Europejski Zielony Ład, Taksonomia UE. Eksperci wskażą akta prawne i dokumenty gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, przedstawią wybrane modele biznesowe GOZ oraz wskaźniki monitorowania GOZ na poziomie makro i mikroekonomicznym.

Gospodarka obiegu zamkniętego to wiele możliwości służących zarówno ochronie środowiska jak i rozwojowi przedsiębiorstw, a jej założenia znajdują odzwierciedlenie w nadchodzącej Perspektywie Finansowej na lata 2021-2027.

Spotkanie organizowane jest przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu.

Prelegenci

Dr Magdalena Muradin
Dr Magdalena Muradin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Paulina Leszczyńska
Paulina Leszczyńska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program

12 kwietnia 2022

13:00 - 15:00

 • Gospodarka obiegu zamkniętego – podstawowe zasady i cele GOZ, różnice między gospodarką linearną a cyrkularną
 • Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie GOZ
 • GOZ w Polsce – aspekt prawny
 • Wybrane modele biznesowe GOZ
 • Wskaźniki monitorowania GOZ na poziomie makro i mikroekonomicznym
 • Odpowiedzi na pytania