Pomiń nawigację
 • Badania i inwestycje
15 marca
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Wprowadź na rynek innowacyjny produkt lub zastosuj w firmie innowacyjny proces technologiczny – spotkanie odwołane

15 marca 2020

0:00

Warszawa, Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, piętro 1

Opis

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 80 % dofinansowania.  Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki tj. mają:

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy);
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi lub procesu technologicznego.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech równoległych konkursach.
Po raz trzeci, w konkursie dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie będzie nagrywane, a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie www.parp.gov.pl oraz na kanale youtube.

 

Partnerem spotkania jest Google Internetowe Rewolucje w eksporcie. Doradca w projekcie przybliży wiedzę w zakresie wytypowania nowych potencjalnych rynków docelowych, zrozumienia zagranicznych klientów, a także przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki.

Google Internetowe Rewolucje w eksporcie

 

SPOTKANIE ODWOŁANE!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję o odwołaniu powyższego spotkania. W zastępstwie zostanie przegotowany materiał filmowy, w którym eksperci opowiedzą o danym działaniu. Materiał ten będzie dostępny na stronie internetowej PARP oraz na Youtube w połowie przyszłego tygodnia.

 

Program

16 marca 2020

09:00 - 09:30

Rejestracja gości

09:30 - 11:30

3.2.1 POIR Badania na rynek

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
 • kryteria oceny wniosków.

11:30 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 13:30

3.2.1 POIR Badania na rynek c.d.

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
 • kryteria oceny wniosków.

13:30 - 14:00

Sesja pytań i odpowiedzi

14:00 - 14:30

Jak sprzedawać za granicę przez internet - z małą pomocą od Google 

Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie wytypowania nowych potencjalnych rynków docelowych, zrozumienia zagranicznych klientów, a także przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki.

Jakub Machała, Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje

14:30 - 15:00

Lunch

Lokalizacja